Slávnostné odovzdávanie Cien Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska za rok 2010 a Ceny P. O. Hviezdoslava za rok 2011 sa uskutočnilo 3. novembra v Pálffyho paláci v Bratislave.

  • Cenu Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska získala Anna Ondrejková za básnickú zbierku Izolda: sny, listy Tristanovi;
  • Cenu Obce spisovateľov Slovenska získal Martin Bútora a kol. za publikáciu Kde sme? Mentálne mapy Slovenska;
  • Cenu Klubu nezávislých spisovateľov Ján Zambor za monografiu Tvarovanie básne, tvarovanie zmyslu;
  • Cenu Klubu spisovateľov literatúry faktu Jozef Leikert za dva diely knihy Osobnosti Slovenska;
  • Cenu Slovenského centra P. E. N. Peter Jaroš za dielo Kvet na šachovnici;
  • Cenu Spoločnosti maďarských spisovateľov na Slovensku Zoltán Csehy za básnickú zbierku Homokvihar (Piesočná búrka) a 
  • Cenu P. O. Hviezdoslava za rok 2011 získala Alla Mašková za preklady diel slovenských autorov do ruštiny a za činnosť v literárnovednej slovakistike.