Ceny Slovenských pohľadov za rok 2008

Tradične v predvianočnom čase, 16. decembra, v Klube slovenských spisovateľov v Bratislave odovzdala redakcia Slovenských pohľadov svoje ceny.:

Cenu Nadácie Matice slovenskej za poéziu udelila Mariánovi Grupačovi, Cenu Neografie, a. s., za prózu Ladislavovi Hrubému, Cenu Matice slovenskej za literárnu kritiku Vincentovi Šabíkovi, Cenu Matičného fondu za esej a publicistiku Bohušovi Bodaczovi a Cenu Podielového družstva  Slovenské investície za preklad Jánovi Švantnerovi.

Zároveň bola odovzdaná aj Vianočná cena Matice slovenskej. Jej laureátmi sa stali: Michal Eliáš a Štefan Haviar za Zlatú knihu Matice slovenskej; Natália Rolková a Štefan Haviar za Národný kalendár Matice slovenskej 2008 (s prihliadnutím aj na posledné ročníky Národného kalendára MS).

-r-