V bratislavskom Klube spisovateľov na Laurinskej 2 sa 10. februára znovu po dlhšom čase konalo podujatie spojené s novou knihou. Pri príležitosti jubilejných 80 rokov vychádza známemu hercovi Oldovi Hlaváčkovi kniha spomienok Naša dobrá kapela (Marenčin PT). Autor zahrnul do svojho rozprávania portréty vyše 30 hercov a vzniklo pútavé a zábavné čítanie. Priznal, že má rád spoločnosť a priateľov, riaditeľ vydavateľstva Albert Marenčin si zas pochvaľoval profesionálnu spoluprácu. Kniha má dvoch kmotrov: Leopold Haverl ju posypal pistáciami, lebo príbehy v knihe mu pripomínajú chutné oriešky, Juraj Slezáček vyprevadil knihu do sveta akordom! Obaja jej zaželali, aby bola dávaná a čítaná...