"Detská" Slovak Literary Review

V čase konania Medzinárodného knižného veľtrhu v Bologni, kde aj Slovenská republika prezentuje svoju minuloročnú knižnú tvorbu pre deti a mládež, vychádza zároveň prvé tohoročné číslo časopisu SLOVAK LITERARY REVIEW, ktoré je celé zamerané na prezentáciu slovenskej detskej literatúry v anglickom jazyku.
           Časopis na dvanástich stranách novinového formátu prináša úryvky z tvorby renomovaných autorov, ktorých diela prenikli vo viacerých prekladoch aj do cudzích jazykov. Týka sa to predovšetkým diela Kláry Jarunkovej, ktorej populárne knihy pre mládež vyšli v prekladov do všetkých svetových jazykov, ale rovnako aj do jazykov "menej rozšírených" - akým je pre nás napríklad turečtina. Práve farebnou reprodukciou z tureckého vydania jej najslávnejšieho románu Jediná ( v turečtine Bir Tanem) je na prvej strane časopisu uvedený anglický úryvok z tohoto románu. Doplnený je krátkym biografickým medailónom autorky. Na prvej strane je uverejnená aj hravá báseň Daniela Heviera pst! Druhá strana časopisu je venovaná klasickému rozprávkárovi Pavlovi Dobšinskému. Jeho rozprávky Tri groše a Kmotra smrť (v prerozprávaní Ľ. Feldeka) sú ilustrované Ľ. Fullom. Tretia strana časopisu prináša zaujímavé informácie o Bibiane( od jej riaditeľa P. Čačka), o pripravovanom Bienálne ilustrácii Bratislava (BIB 2001) od jeho generálneho komisára D. Rolla, medzinárodný projekt SLNKO predstavuje M. Vallová, a literárnym odborníkom je určená krátka štúdia kritičky Z. Stanislavovej Trendy v slovenskej literatúre pre deti a mládež.
           Na ďalších stranách Slovak Literary Review sú publikované verše J. Pavloviča, E. Grocha, D. Pastirčáka a Z. Speváka-Jesenského, slovenského básnika z Báčskeho Petrovca. Z prozaikov je to J. Šrámková, Ľ Feldek, Š. Moravčík a klasik J. C. Hronský. Celá posledná strana časopisu je venovaná detskej tvorbe M. Rúfusa. Päť básní z jeho Pamätníčka je ilustrovaných kresbami jeho dcéry Zuzany. Stručné medailóny autorov môžu dobre poslúžiť zahraničným odborníkom pri základnej orientácii v ich tvorbe.
           Prvým číslom roku 2001 vstúpila Slovak Literatur Review už do svojho šiesteho ročníka. Je viacfarebná, graficky inovovaná a popri bohatom obsahu aj čitateľsky príťažlivejšia. Iste vzbudí záujem aj na veľtrhu v Bologni. Šéfredaktorom časopisu je M. Richter a výkonnou redaktorkou tohoto čísla je D. Humajová.

Anton Baláž