Medzinárodný knižný veľtrh vo Frankfurte nad Mohanom 2010

 

Diskusia v stánku Daniela Kapitáňová v stánku
Publikum v stánku v klube novinárov
v klube novinárov Martin Slobodník, Daniela Kapitáňová
v stánku Kapitáňová, Kraetsch - prekladateľ
Jozef Banáš pred plagátom Jozef Banáš pri polici s knihami
"ceruzka" - symbol výstaviska Pavel Taussig, Daniela Kapitáňová
dvaja vľavo Pániková, vpravo Humajová

V čase od 6. do 10. októbra 2010  sa konal vo Frankfurte nad Mohanom v poradí už 62. medzinárodný knižný veľtrh, ktorý sa tohto roku niesol v duchu čestného hosťovania Argentíny. Argentínu reprezentovali spisovatelia, umelci a samozrejme množstvo zaujímavých knižných titulov. V rámci slávnostného otvorenia veľtrhu predniesla svoju reč okrem iných hostí aj prezidentka Argentíny pani Cristina Fernándezová de Kirchner.

Národná expozícia Slovenskej republiky, ktorú pripravovalo Literárne informačné centrum, bola na prízemí haly 5, stánok C 940. V stánku s príťažlivým dizajnom sa na rozlohe 60 m2 predstavilo 40 slovenských vydavateľských subjektov s produkciou vyše 500 knižných titulov. Dominovala tu produkcia reprezentačných kníh viacerých vydavateľstiev, ako aj tituly Literárneho informačného centra a knihy slovenských autorov vydané v zahraničí s podporou Komisie SLOLIA. Ďalšie panely v stánku prezentovali pôvodnú slovenskú beletristickú tvorbu, detské knihy, odbornú a umeleckú literatúru, teatrologické tituly, učebnice, slovníky a encyklopedickú literatúru, preklady, hobby knižky, vlastivedných sprievodcov a mapové publikácie. Vystavená bola aj kolekcia odporúčaných kníh a expozícia vydania Rozprávok 1000+1 noci z produkcie vydavateľstva Ikar.

Vydavatelia stánok SR používali ako svoju základňu a miesto na stretnutia a rokovania so zahraničnými partnermi. Spomedzi návštevníkov stánku treba spomenúť majiteľov či riaditeľov zahraničných vydavateľstiev, prekladateľov, agentov, ďalších profesionálov v oblasti knižnej kultúry a vydavateľského života. Expozíciu navštívil aj veľvyslanec SR v SRN Igor Slobodník, honorárny konzul SR v Hessensku Imrich Donáth, zahraniční novinári, autori. Pracovníčky LIC poskytovali informácie o slovenskom knižnom trhu, súčasnej kultúrnej klíme, profiloch jednotlivých vydavateľstiev, autoroch, dielach. Informovali viacerých vydavateľov, agentov aj prekladateľov o najnovších tituloch a odporúčali im, podľa záujmu a zamerania zahraničných partnerov, diela na vydanie. So záujmom sa stretli aj tlačoviny LIC pripravené v cudzích jazykoch: Slovak Literary Review, DÚHA, ponukové listy na jednotlivé tituly. Zo strany LIC sa tu uskutočnili aj viaceré rokovania riaditeľa LIC Alexandra Halvoníka, vedúcej ORP LIC Miroslavy Vallovej, Daniely Humajovej, Miroslavy Bilačičovej a Iny Martinovej, o. i. aj so zástupcami manažmentu jednotlivých MKV a so zahraničnými vydavateľskými pracovníkmi, týkajúce sa našej prezentácie v budúcom roku a aktuálnych možností vydania diel slovenských autorov v zahraničí.

Na pôde veľtrhu pripravilo LIC aj zaujímavé sprievodné akcie.

Vo štvrtok 7. októbra od 15.00 do 16.00 hodiny, v sále Apropos, hala 3. C West Side, Jozef Banáš čítal zo svojej novej knihy Jubelzone (Zóna nadšenia) v nemeckom vydaní.

V ten istý deň v národnom stánku o 16.30 hod. Jozef BanášDaniela Kapitáňová podpisovali svoje knihy Jubelzone a Samko Tále – Buch über den Friedhof (Samko Tále – Kniha o cintoríne).

V piatok 8. októbra o 18.00 hodine privítal frankfurtský Presseclub Danielu Kapitáňovú, ktorá čítala z nemeckého vydania svojej knihy Samko Tále – Buch über den Friedhof. Honorárny konzul SR v Hessensku Imrich Donáth prezentoval novú literárnu cenu na Slovensku – Cenu Jána Johanidesa, ktorú v roku 2010 odborná porota udelila Stanislavovi Rakúsovi za knihu Telegram a v kategórii pre mladého autora Ivane Dobrakovovej za knihu Prvá smrť v rodine. Riaditeľ vydavateľstva Wieser Verlag Lojze Wieser predstavil aj nemecké vydanie knihy Slovensko – SLOWAKEI. Na tejto prezentácii sa zúčastnil aj veľvyslanec SR v SRN Igor Slobodník, vystúpil s krátkym prejavom a pozdravil prítomných divákov.

Celkove možno našu účasť na frankfurtskom knižnom veľtrhu 2010 hodnotiť ako veľmi úspešnú. Boli rozpracované mnohé projekty, ktorých realizácia sa očakáva v blízkej budúcnosti. O umiestnení stánku ako aj jeho celkovej koncepcie vo forme polostrovnej expozície a priebežnom servise sa vyjadrovali veľmi pochvalne nielen slovenskí vydavatelia, ale aj zahraniční hostia a záujemcovia o slovenskú literatúru. V budúcom roku plánujeme zachovať výhodnú pozíciu stánku v blízkosti stánkov krajín Centrálnej Európy.

Miroslava Bilačičová, Daniela Humajová