Druhá prezentácia Derriére la cloison v Paríži

V Českom kultúrnom centre v Paríži sa 12. novembra 2001 konala v rámci podujatia Panaráma kníh v strednej Európe - stredoeurópske rozpravy prezentácia francúzskeho prekladu antológie noviel slovenských spisovateľov 20. storočia. Literárne informačné centrum, s finančnou podporou ktorého antológia vyšla, o tom informoval riaditeľ Slovenského inštitútu v Paríži Peter Štilicha.
           Antológia vyšla v známom parížskom vydavateľstve l´ Harmattan pod názvom Anthologie de nouvelles slovaques a s podtitulom Derriére la cloison (Za zástenou) a predstavuje rozsiahly výber z poviedkovej tvorby slovenských spisovateľov minulého storočia, počnúc M. Kukučinom a končiac D. Kuželom.
           Podujatie v Českom kultúrnom centre v Paríži, nad ktorým prevzalo záštitu Výskumné centrum pre strednú Európu na Sorbonskej univerzite, sa zrodilo z iniciatívy kultúrnych inštitutov krajín V 4 v Paríži a v pravidelných dvojmesačných cykloch bude predstavovať aktuálnu knižnú produkciu jednotlivých inštitútov.
           Predstavenie antológie slovenských poviedok je už druhou prezentáciou tohoto diela v Paríži. Prvá sa uskutočnila krátko po vydaní antológie - 27. septembra 2001 v priestoroch Veľvyslanectva SR vo Francúzsku a zúčastnilo sa jej niekoľko desiatok záujemcov o súčasnú slovenskú literatúru.

(bž)