Druhý Album slovenských spisovateľov v nemčine

Projekt Literárneho informačného centra postupne sprístupniť zahraničným záujemcom v angličtine a nemčine aspoň základné informácie o významných slovenských spisovateľoch 20. storočia sa začal realizovať v roku 1999 vydaním Albumu slovenských spisovateľov I. v nemčine. V týchto dňoch vyšiel už druhý nemecký Album slovenských spisovateľov a v rámci prezentácie slovenskej literatúry na MKV vo Frankfurte sa s ním malo možnosť zoznámiť aj odborné publikum a návštevníci našej národnej knižnej expozície na tomto najväčšom a najprestížnejšom európskom knižnom veľtrhu.
           Album slovenských spisovateľov II ( Album der slowakischen schriftsteller) prináša nové literárne portréty 33 autorov - 16 básnikov a 17 prozaikov. Každý portrét obsahuje životopis autora, úplnú bibliografiu jeho knižne vydaného diela a jeho preklady do cudzích jazykov, rozsiahlu a odborne erudovanú charakteristiku jeho tvorby, výroky kritikov o autorov tvorbe a charakteristickú ukážku z niektorého konkrétneho diela. Portrét je doplnený fotografiou autora.

Do tohto druhého albumu v nemčine boli zaradení autori:

 

prozaici:

Jozef Cíger Hronský
Milo Urban
Margita Figuli
Alfonz Bednár
Leopold Lahola
Ladislav Mňačko
Vojtech Zamarovský
Jaroslava Blažková
Vincent Šikula
Ivan Kadlečík
Pavel Hrúz
Pavel Vilikovský
Dušan Mitana
Jozef Puškáš
Gustáv Murín
Peter Pišťanek

 

básnici:

Pavol Országh Hviezdoslav
Valentín Beniak
Rudolf Dilong
Janko Silan
Štefan Žáry
Ivan Kupec
Vojtech Mihálik
Miroslav Válek
Ján Ondruš
Ľubomír Feldek
Mila Haugová
Peter Repka
Ján Zámbor
Milan Richter
Igor Hochel
Viera Prokešová
Marián Hatala

Vydávanie Albumov slovenských spisovateľov bude v budúcom roku pokračovať vydaním druhého albumu v angličtine.

 

(bž)