HALMA v Európe a projekt LITERATURE IN FLUX via Danube

Sieť HALMA bola založená v novembri 2006 a jej zakladateľmi sú Literárne kolokvium Berlín (Nemecko) spolu s Nadáciou Roberta Boscha (Nemecko) a Nadáciou Sejny (Poľsko). Najprv boli stredobodom pozornosti krajiny strednej a východnej Európy. V súčasnosti združuje Halma 26 inštitúcií v Rakúsku, Bielorusku, Belgicku, Bulharsku, Českej republike, Estónsku, Fínsku, Francúzsku, Nemecku, Grécku, Maďarsku, Írsku, Taliansku, Litve, Lotyšsku, Poľsku, Rumunsku, Srbsku, Slovinsku, Švajčiarsku a vo Walesi.HALMA je sieť európskych literárnych inštitúcií, ktorá pomáha spájať európske kultúrne a literárne scény. HALMA poskytuje platformu na výmenné pobyty európskych spisovateľov a prekladateľov. Vďaka projektom organizovaným inštitúciami, združenými v sieti HALMA, sa vytvára dobre fungujúca medzinárodná štruktúra pre poskytovanie štipendií a organizovanie aj realizáciu podujatí za účasti autorov zo všetkých zúčastnených krajín. Táto pomáha všetkým európskym literatúram v šírení ich aktuálneho myšlienkového odkazu, ale aj estetických a etických hodnôt jednotlivých krajín.

Jedným z projektov realizovaných v roku 2011 je Literatúra v prúde. Na parníku MS Stadt Wien sa stretne 60 autoriek a autorov aj prekladateľov z európskych krajín, ktorí počas šesťtýždňovej plavby po Dunaji vystúpia s čítaním zo svojich diel na mnohých podujatiach a budú prezentovať svoje názory a postoje v diskusiách. Podujatia sa konajú priamo na parníku a možno ich  bezplatne navštíviť. V Bratislave bude loď MS Stadt Wien kotviť 24. a 25. októbra 2011 a bude prístupná návštevníkom aj záujemcom o literárne podujatia.

Tento projekt je organizovaný v spolupráci s viacerými literárnymi centrami v Európe a finančne ho podporuje Európska komisia. Koná sa pod záštitou nemeckej, chorvátskej, rakúskej, rumunskej, maďarskej a slovenskej komisie UNESCO. Týmto medzinárodným projektom na Dunaji oslávi HALMA piate výročie svojej existencie. Projekt bude pokračovať v roku 2012 plavbou po mori -- cez Albánsko, Chorvátsko a Turecko.

LOĎ


 

Podujatia v Bratislave

Pondelok 24. 10. 2011:

 

18.00

Pódiová diskusia v Goetheho inštitúte, Panenská 33, Bratislava

Účastníci: Samuel Abraham (Kritik und Kontext), Jana Juráňová (Aspekt), László Szigeti (Kalligram), Daniela Humajová (LIC)

Téma: Vydávanie literárnych diel z “malých jazykov” v Európe

 

Utorok 25. 10. 2011:

Literárne podujatia na lodi MS Stadt Wien

15.00

  • Michal Hvorecký (Slovensko)
  • Dana Grigorcea (Švajčiarsko/Rumunsko)
  • Jana Juráňová (Slovensko)

18.00

  • Kristin Dimitrova (Bulharsko)
  • Johan de Boose (Belgicko)
  • Zsuzsana Gahse (Maďarsko/Švajčiarsko)

19.30

  • Gábor Schein (Maďarsko)
  • Péter Rácz (Maďarsko)
  • Jaroslav Rumpli (Slovensko)
 

Viac informácií: http://www.halma-network.eu www.literature-in-flux.eu

Program projektu Literature in Flux


 

Dear Sir or Madame,

 

on Friday 23 September 2011 the Danube festival Literature in Flux-via Danube officially starts in

Ruse (Bulgaria) with the exhibition opening of “Warten auf Europa” (“Waiting for Europe”) of

German photographer Frank Gaudlitz. The kick-off event is organized by the International Elias

Canetti Society and HALMA, the European network of literary centers.


 

The event initiates a literary journey 1.200 km along Europe’s longest river. Sixty writers from

sixteen countries will travel for six weeks and talk about what connects and divides the cultures

and literatures of the Danube region. The readings and panel discussions are focused on cultures of

remembrance and (de-) construction of European national myths in the Balkan countries and their

neighbors.

 

The following writers will participate in the opening events:

Ivaila Alexandrova (Bulgaria), Feridun Andaҫ (Turkey), Lucas Cejpek (Austria), Kristin Dimitrova

(Bulgaria), Filip Florian (Romania), Iris Hanika (Germany), Angel Igov (Bulgaria), Nataša Kramberger

(Slovenia), Vladimir Martinovski (FYROM) and Ernest Wichner (Romania/Germany).

 

Literature in Flux is organized by HALMA in cooperation with local partners. The project is supported

by the European Commission and held under the patronage of the Austrian, Croatian, German,

Hungarian, Romanian, and Slovak UNESCO Commissions.

 

Please contact us if you are interested in doing an interview with one of the participants or

organizers.

 

With kind regards,

 

Laura Seifert

mail@halma-network.eu

Phone: 0049 (0) 30 97 88 25 78, Mobile: 0049 (0)163 235 30 19

Contact International Elias Canetti Society (Ruse):

Bernd Janning (Bosch Kulturmanager)

E-Mail: bernd.janning@eliascanetti.org

Mobile: (00359) (0) 899 62 45 44

 

Programm Literature in Flux


 


 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,

 

am Freitag, den 23. September 2011, beginnt das Donaufestival Literature in Flux-via Danube des

europäischen Literaturnetzwerks HALMA mit der Eröffnung der Ausstellung „Warten auf Europa“

des Potsdamer Fotografen Frank Gaudlitz in der Internationalen Elias Canetti Gesellschaft in Ruse

(Bulgarien).

 

Es ist der Auftakt einer 1.200 km langen literarischen Reise entlang des längsten europäischen

Flusses. Insgesamt lesen und diskutieren 60 Autoren und Autorinnen aus 16 Ländern sechs Wochen

lang über Gemeinsames und Trennendes im Donauraum. Im Mittelpunkt stehen hierbei besonders

die Erinnerungskulturen und die (De-) Konstruktion europäischer Nationalmythen in den Ländern

der Donauregion und ihren Nachbarn.

 

An der Auftaktveranstaltung nehmen teil: Ivaila Alexandrova (Bulgarien), Feridun Andaç (Türkei),

Lucas Cejpek (Österreich), Kristin Dimitrova (Bulgarien), Filip Florian (Rumänien), Iris Hanika

(Deutschland), Angel Igov (Bulgarien), Nataša Kramberger (Slowenien), Vladimir Martinowski

(Mazedonien) und Ernest Wichner (Rumänien/Deutschland).

 

Literature in Flux wird von HALMA in einer Kooperation mit Partnern vor Ort organisiert. Das

Vorhaben wird finanziell von der Europäischen Kommission unterstützt. Das Projekt findet unter der

Schirmherrschaft der Deutschen, Kroatischen, Österreichischen, Rumänischen, Slowakischen und

Ungarischen UNESCO-Kommissionen statt.

 

Bitte kontaktieren Sie uns, falls Sie Interesse an einem Interview mit den TeilnehmerInnen haben.

 

Mit freundlichen Grüßen,

 

Katarzyna Lorenc

presse@halma-network.eu

Telefon: 0049-30-97882578

Kontakt

 

Laura Seifert | HALMA Geschäftsführerin | +49 163 2353019

Internationale Elias Canetti Gesellschaft (Ruse)

Bernd Janning (Bosch Kulturmanager)

E-Mail: bernd.janning@eliascanetti.org

Mobil: (00359) (0) 899624544

 

Programm Literature in Flux