Jana Juráňová photo 2
Foto © Lucia Gardin

Jana Juráňová

19. 2. 1957
Senica
Žáner:
dráma, esej, literárna veda, odborná literatúra, pre deti a mládež, próza, iné
Jana Juráňová je prozaička, dramatička, prekladateľka a publicistka. Po skončení základnej školy nastúpila na gymnázium na Vazovovej ulici (dnes Gymnázium Jána Papánka v Bratislave). Po maturite študovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského ruštinu a angličtinu odbor tlmočníctvo a prekladateľstvo. Po skončení vysokoškolského štúdia absolvovala dvojročný študijný pobyt na Literárnovednom ústave SAV (dnes Ústav svetovej literatúry SAV), neskôr pracovala ako dramaturgička v Divadle pre deti a mládež v Trnave (dnes Divadlo Jána Palárika).… Čítať ďalej

Stránky