Humanisti
Vertigo / časopis o poézii a básnikoch / Šéfredaktor Ján Gavura
 
odpovedá Ján Gavura
Aká je genéza vášho časopisu?
Nápad vytvoriť časopis o poézii, poetkách a básnikoch sa zrodil zo situácie, keď v multižánrovom časopise Enter, kde som pôsobil ako literárny redaktor, ostávalo priveľa dobrej poézie bez možnosti bezprostredného publikovania. Neskôr Košice získali a rozbehli svoju činnosť ako európske hlavné mesto kultúry (EHMK 2013), a tak sme oslovili realizátorov o podporu pri zakladaní časopisu o poézii a poetickosti. Idea bola prijatá kladne a v danom roku sme už stihli dve dvojčísla. Odvtedy bežíme nepretržite už šiesty rok.
 
Mohli by ste predstaviť koncepciu a filozofiu časopisu? Ako sa líši od ostatných literárnych časopisov?
Odlišnosť máme už v tematickom zameraní, pretože všetko sa točí okolo poézie a ľudí, ktorí jej nejakým spôsobom pomáhajú na svet. Samotná poézia však nie je to najdôležitejšie. Ukazuje sa totiž, že najväčšiu hodnotu má práve ľudský rozmer. Ľudia, ktorí prijali poéziu ako hodnotu, sú výnimoční, ťažko sa zaraďujú, sú nesmierne citliví, majú dar videnia, ovládajú jazyk ako nikto iný a mať takúto „vybranú spoločnosť“ (ako by povedala poetka Lehenová) a rozvíjať „pôvabné hry aristokracie“ (ako by povedal básnik Kolenič) je základom toho, že v správnych rukách sa niekomu z čítania zatočí hlava (aj preto „vertigo“).
            Uvedomujeme si, že nie každého časopis osloví, ale dnes sa dá robiť aj časopis na mieru a o to sa v redakcii pokúšame. Časopis vychádza aj s malou knižnou prílohou veršeonline, ktorú vytvoril E. J. Groch ako dostupný prostriedok pre svetovú a slovenskú poéziu a vďaka Vertigu tento skvelý literárny a dizajnérsky nápad nezanikol.
            Časopis vychádza päťkrát ročne ako kvartálnik aj so spomenutou prílohou. Na záver vždy zostavujeme tzv. Špeciál, kde sa prednostne venujeme vizuálnej a experimentálnej stránke poézie.
 
Čo by si potenciálny čitateľ z aktuálneho ročníka časopisu rozhodne mal prečítať?
Prvé dvojčíslo za rok 2018 sme pripravili trochu slávnostne. Máme za sebou malé, päťročné jubileum a v časopise uverejňujeme mnohých z tých, čo stáli najbližšie pri jeho vydávaní. Nájsť sa tu dajú básne a rozhovory s E. J. Grochom, P. Borkovcom či J. Sutherlandom-Smithom, texty poskytli J. Briškár, J. Kuniak, prózy dodali básnici Ľ. Bendzák či V. Kupka. A o odbornú stránku sa postarali literárni vedci J. Živčák, ktorý predstavil preklad stredovekého eposu Pieseň o Viliamovi, a J. Juhásová, ktorá analyzuje prózu R. Juroleka. Ako bonus sme do dvojčísla čitateľom ponúkli knihu Leonarda Cohena Cudzincova hudba, v ktorej je zachytený prierez celou jeho básnickou tvorbou.
 
Čo môžeme očakávať v najbližších číslach časopisu?
V krátkom slede vyjdú zvyšné čísla, kde bude postupne hlavnou témou – mladá literatúra (Vertigo 3/2018), básnický preklad a experiment (Vertigo 4/2018) a napokon ako špeciálne číslo by sme preskúmali detskú poéziu (Vertigo Š/2018). Aktuálne pripravujeme aj novú internetovú stránku pod poetickým menom vydavateľstva www.myface.land, kde budú pripravené rozšírené materiály o autoroch a ich tvorbe.