Impulz pre kultúru

Koncom mája 2005 pribudol na Slovensku nový kultúrny časopis Impulz (s podtitulom Revue pre modernú katolícku kultúru). V štvrťročnej periodicite ho začalo vydávať Vydavateľstvo Michala Vaška v spolupráci s Občianskym združením Hlbiny.

Impulz 1/2005 sa v úvodnom redakčnom Editoriale vymedzuje ako časopis s konzervatívnym zameraním, ale s ambíciou intelektuálneho prieniku témami, aktuálnymi pre súčasný stav kresťanskej duchovnej kultúry. Medzi takéto aktuálne témy v prvom čísle nepochybne patria texty amerického vedca G. Weigela Výzvy pre nového pápeža, cirkevného historika J. Haľka Cirkev, agenti a ŠtB či článok podpredsedu KDH V. Palka Homosexuálna kauza v zápase o kultúru a slobodu. V recenznej rubrike časopisu čitateľ nájde aj recenziu R. Letza na knihu Jána Pavla II. Pamäť a identita a zamyslenie V. Gálisa nad knihou esejí Umberta Eca Päť úvah o morálke. Nový časopis otvára priestor pre úvahy a články na témy slobody, obrany hodnôt viery a kresťanstva v modernej spoločnosti. Šéfredaktorom časopisu je Pavol Smolík. Časopis má aj svoju elektronickú podobu www.impulzrevue.sk

(ba)

  • Impulz pre kultúru - 0