Jednu z najznámejších hier Ivana Bukovčana Slučka pre dvoch alebo Domáca šibenica vydal v preklade Slawomira Kundu krakovský Spolok Slovákov v Poľsku(v poľštine názov znie: Stryczek dla dwóch, czyli rzeź domowa). Rovnomenná hra mala premiéru v divadle Kto v Krakove a uviedol ju tu slovenský režisér Miro Procházka. V krátkom medailóniku (autor textu nie je uvedený, zrejme ide o prekladateľský doslov) sa rekapituluje Bukovčanova dráha od práce filmového scenáristu po prácu v divadle a v kinematografii. Poľský preklad Slučky pre dvoch... nám pripomenul zakladateľskú úlohu Ivana Bukovčana v modernej slovenskej dráme.

A. Bl.