Literárne informačné centrum pripravilo v auguste v Letnej čitárni U červeného raka v  Bratislave dve podujatia spojené s poéziou. Najprv to bolo stretnutie s našou najprekladanejšou poetkou Milou Haugovou pod názvom Rastlinná izba. Haugová čítala básne z  troch zbierok: Krídlatá žena, Miznutie anjelov a  Plant Room, takisto s neobyčajnou „ľahkosťou“ rozprávala o  večných témach, ako zmysel ľudskej existencie, vzťahy, život a smrť, pominuteľnosť, človek verzus vesmír… 28.  augusta sa v programe Sám vyslovujem iba kvapku predstavil básnik, maliar a kazateľ Cirkvi bratskej Daniel Pastirčák (na foto Petra Procházku). Moderovala poetka Dana Podracká, takže výsledok bol o  nevšednom dialógu a  tajomstvách. Pastirčák čítal z najnovšej knihy básní V.