Jarný maratón s knihou

Prvý ročník Jarného maratónu s knihou, spoločné podujatie knižníc v Bratislave, sa začal čítaním v Mestskej knižnici 26. marca, pokračoval v Staromestskej knižnici 27. marca a dnes deti čítajú knižku Gabriely Futovej Naša mama je bosorka v Knižnici Nové Mesto. Skončí sa v Knižnici Ružinov 30. marca o 19.00,  kde sa vzápätí začne Noc s Andersenom, počas ktorej deti strávia rozprávkovú noc v knižnici.

-r-