Jeden svet – jeden sen

12. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže v tvorbe knižnej značky pre deti od 6 do 15 rokov Ex libris Hlohovec mal tému Olympijské hry. Hry, ktoré spájajú celý svet mierovými myšlienkami, športovým nadšením, snahou o čo najlepšie výsledky. Aj 1342 súťažiacich detí z 12 krajín sveta sa snažilo o maximálny výkon. Svoj talent a tvorivosť predstavili v 1547 súťažných prácach. Predstavili svoj pohľad na históriu i súčasnosť olympijských hier, na rôzne športové disciplíny, na vypätie, radosť i smútok v tvárach športovcov. Ukázali nám, že ich fantázia nepozná hranice. Tak, ako hranice nepozná ani naša súťaž. Jeden svet – jeden sen. Motto 29. letných olympijských hier v Pekingu je zároveň aj jedným z cieľov súťaže. Jej prostredníctvom deti poznávajú rôzne kultúry národov Európy, Ázie i Južnej Ameriky, stretávajú sa v Hlohovci, poznávajú sa, nadväzujú nové priateľstvá. Ich exlibrisy sa stávajú poslami tohto priateľstva, ktoré vysielajú do sveta, pretože medzinárodný rozmer našej súťaže nespočíva len v tom, že dostávame práce zo zahraničia. Výstavy knižných značiek zo súťaže vypovedajú veľa o deťoch a o kultúre krajiny, z ktorej pochádzajú a obdivovali ich už návštevníci v Chorvátsku, Slovinsku, Estónsku, Poľsku, Belgicku a v mnohých mestách Slovenska.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov vernisáž výstavy víťazných prác spolu s výstavou akademickej maliarky Blanky Votavovej Cesta do ticha sa konali 2. októbra v Hlohovci.

Helena Pekarovičová