Jevtušenkova Ľudská tvár

V čitárni U červeného raka (28. júna) slávnostne prezentovali zbierku básní Jevgenija Jevtušenka Ľudská tvár z vydavateľstva Ex tempore. Básne prebásnil Ľubomír FELDEK v spolupráci so svojím dlhoročným priateľom, autorom doslovných prekladov Milanom TOKÁROM. Vydavateľ Ivan PANENKA s organizátormi podujatia z Mestskej knižnice v Bratislave pozval okrem obidvoch prekladateľov aj výtvarníka Ľudovíta HOLOŠKU a husľového virtuóza Alexandra JABLOKOVA. Milan TOKÁR spomínal na svoje študentské roky v Moskve, kde na ,,koncertoch poézie“ prvýkrát videl naživo Jevtušenka recitovať jeho básne. Ani po rokoch, keď sa s týmto fanfarónskym básnikom zoznámil osobne, neprestáva mať jeho poézia čaro ,,prvej lásky“, ktorá vyjadruje pocity ich generácie. Ľubomír FELDEK spomínal na stretnutie s Jevgenijom Jevtušenkom pred dvoma rokmi v Bratislave počas jeho prvej návštevy na Slovensku, keď bol hosťom filmového festivalu v Trenčianskych Tepliciach.

-báb-