Kateřina Bártková na Vyšehradskom literárnom štipendiu

Počas roku 2022 Literárne informačné centrum tradične privíta ôsmich rezidentov a rezidentky Vyšehradského literárneho štipendia. Prvá medzinárodná štvorica len pred pár dňami pricestovala do Bratislavy a bude tu pôsobiť do 12. júna. Tohtoročných jarných štipendistov a štipendistky z krajín Vyšehradskej štvorky, ktorí sú aktívne činní na domácej literárnej scéne, budete mať možnosť osobne spoznať počas blížiaceho sa 9. ročníka knižného festivalu BRaK, kde vystúpia v rámci spoločnej diskusie s názvom Migrujúca literatúra v stredoeurópskom priestore. Máme radosť, že Vám ich predtým môžeme bližšie predstaviť.

Predstavovanie štvorice jarných rezidentiek a rezidentov uzatvára česká literárna kritička, queerfeministka a príležitostná prekladateľka Kateřina Bártková. Stredobodom jej záujmu je feministická literárna kritika a nemecká literatúra. Intenzívne sa tiež venuje filmu. Publikuje v Mesačníku pre svetovú literatúru – Plav, kultúrnom dvojtýždenníku A2 a na internetových portáloch iliteratura.cz a literarne.cz. V súčasnosti sa pohybuje medzi Prahou a Brémami, kde spoluorganizuje brémsky Queerfilm festival. V čase prvej vlny pandémie koronavírusu sa zahĺbila do magického realizmu, vďaka ktorému sa počas viacerých lockdownov dostala k problematickému pojmu „ženské písanie“, ako aj k diskurzu približujúcemu súčasnú queer literatúru. Týmito naoko zahmlenými témami sa bude detailne zaoberať počas tvorivého pobytu v Bratislave, kam ju priviedol aj záujem o literatúru po roku 1989 v širšom stredoeurópskom priestore.