Knižná novinka Z teórie modernej fantastiky od Ondreja Herca

 

 

V Literárnom informačnom centre práve vychádza zbierka štúdií, esejí a článkov o modernej fantastike od Ondreja Herca, autora, ktorý patrí k zakladateľským osobnostiam teórie tohto žánru.

Publikácia obsahuje úvodnú všeobecnejšiu štúdiu nazvanú Pocit zázraku a ďalej esejistické texty nadpísané: Dedičstvo ľudovej prózy v modernej fantastike,  Sen o hrdinovi, Nadžena Xena – neomýtus populárnej kultúry, Globalizácia ako science-fiction, Aká tvrdá je tvrdá SF?, Upírska erotika a Pár slov o horore. Publikácia má aj autorský predslov nazvaný Vieme čítať fantastiku?, ktorý naznačuje určenie knihy nielen pre teoretikov, zaujatých čitateľov fantasy a účastníkov conov (stretnutí záujemcov o fantastiku), ale aj pre čitateľov, ktorých fantastika neopantala v osobnom čitateľskom zábere, ale majú záujem o poznanie trendov literatúry vo všetkých jej škálach. Tak je pridaný aj Malý slovník pre nefanov na záver a tiež Edičná poznámka a Resumé v slovenčine a v angličtine. Eseje o fantastike sú príspevkom k dejinám žánra, jej zdôvodnením a návodom, ako čítať podobnú literatúru.

 

 

 

 

 

Autor Ondrej Herec (nar. 1944) je zakladateľská osobnosť slovenskej teórie modernej fantastiky, ktorej sa venoval popri povolaní sociológa a medzinárodného právnika. Je autorom vyše 30 výskumných prác a štúdií zo sociálnej politiky a sociológie kultúry, autorom rozhlasových príhovorov o problémoch súčasnej postindustiálnej spoločnosti. Je tiež autorom knihy esejí Cyberpunk (2002).

 

 Rozhovor s Ondrejom Hercom v periodiku KNIŽNÁ REVUE č.11/2005

 Možnosť zakúpenia uvedeného knižného titulu

 Ľubica Suballyová