Kolokvium na tému Kresťanská kultúra – kresťanské vzdelanie

Kolokvium Kresťanská kultúra – kresťanské vzdelanie sa koná dňa 19. marca 2007 o 18.00 hod v prednáškovej sále Quo Vadis. Organizuje ho Spoločenstvo Ladislava Hanusa pri príležitosti 100. výročia narodenia Ladislava Hanusa.
Jeho cieľom je upriamiť pozornosť na nezastupiteľnú úlohu vzdelávania pri formácii kultúry založenej na kresťanských hodnotách. Na druhej strane, úroveň a charakter kultúry ovplyvňuje formu a obsah vzdelávania novej generácie, ktorá sa nezvratne stáva nositeľom kultúry zajtrajška. Predstaviť si v tejto súvislosti, aká kultúra to bude, nie je až také ťažké. Je to však žiaduce?

So svojimi príspevkami tu vystúpia: Jozef Haľko, cirkevný historik,František Mikloško, poslanec NR SR ,William Carroll, profesor na Oxfordskej univerzite, člen čestnej rady SLH.

Kolokvium ma verejný charakter.

(lic)