V  kníhkupectve Artforum sa 10.  septembra podvečer zišla ojedinelá konštelácia ľudí. Ak patríte k  pravidelným čitateľom Knižnej revue, určite ich poznáte najmä z letného dvojčísla (14/15). Tam boli totiž publikované ich komplexné pohľady na vybrané žánre slovenskej literatúry (poézia, próza, literatúra pre deti a mládež, literárna veda, literatúra faktu), na knihy, ktoré majú vročenie 2011. Keďže podobný sumár pripravujeme presne desať rokov, povedali sme si v  redakcii, že začneme s  novou tradíciou. Vychádzali sme z  potreby lepšej komunikácie medzi kritikmi a spisovateľmi. Ono, pravdu povediac, táto komunikácia u nás na Slovensku vlastne neexistuje. Vládne alarmujúci stav mlčania, a dokázalo to aj toto naše stretnutie. Prišli naň všetci ôsmi autori letných prehľadov, ale ani jeden spisovateľ! Aby som sa poopravil, situáciu svojou prítomnosťou zachraňovali Dana Podracká a dvaja vydavatelia: Magdaléna Fazekašová a  Roman Michelko. Pripomínam, že letná príloha evidovala vyše tristo titulov, takže si ľahko možno dopočítať, koľko spisovateľov v  daný deň teoreticky mohlo prísť. Načo a pre koho naši spisovatelia píšu, keď nemajú záujem o  odbornú reflexiu svojich kníh? Akým spôsobom chcú korigovať svoje písanie? Alebo nechcú, a sú z rodu dokonalých? To nie, zúčastnení kritici totiž okrem pozitívnych súdov vyslovili aj negatívne. Na foto Milana Mikulášových zľava Marek Debnár, Karol Csiba, Ivan Szabó, Timotea Vráblová, Katarína Zitová a Ivana Hostová. Do záberu sa nevošli Miloš Ferko a Peter F. ´Rius Jílek. Nahrávku z podujatia nájdete na www.litcentrum.sk/multimedia; viac fotiek na našom Facebooku.

Také bolo stretnutie Kdeže tie lanské knihy sú… Názov priam nabáda opýtať sa: Kdeže tí dnešní spisovatelia sú? Dúfajme, že budúci rok už táto otázka nevyznie tak trápne, pretože budúci rok všetko prichystáme znovu, znovu prídu kritici, aby priamo debatovali o svojej práci a najmä o práci spisovateľov. Príďte!