LIC na Bibliotéke

Počas 12. ročníka medzinárodného knižného veľtrhu BIBLIOTÉKA, ktorý sa konal v dňoch 20. - 24. októbra 2004 v tradičných výstavných priestoroch INCHEBA, sa Literárne informačné centrum predstavilo návštevníkom literárnym pásmom k storočnici Laca Novomeského a prezentáciou knižnej produkcie vo vlastnom výstavnom stánku. Samostatný výstavný stánok mala aj Knižná revue.

Program k storočnici Laca Novomeského sa uskutočnil v piatok 22. októbra 2004 o 12.30 hod. pod názvom Básnik pravdy a krásy. Komponované literárne pásmo autorsky pripravil mladý literárny kritik Radoslav Matejov. Novomeského poéziu interpretovali známi recitátori - Mária Kráľovičová a Jozef Šimonovič. Na program sme pozvali aj študentov z bratislavského gymnázia na Metodovej ulici, ktorí sa stali vnímavými poslucháčmi (čo pri nevhodnom umiestnení priestoru, v ktorom sa uskutočňujú sprievodné akcie na veľtrhu, treba zvlášť oceniť). Program uviedol vedúci literárneho oddelenia Anton Baláž a sprievodcom po Novomeského zložitých, až tragických životných osudoch a peripetiách vnímania jeho diela bol autor pásma Radoslav Matejov. Skúsení umelci Mária Kráľovičová a Jozef Šimonovič boli skvelými interpretmi Novomeského poézie – v rozpätí od „učebnicovej“ básne Slúžka až po Rekviem zo sklonku života. Program patril k akciám, ktoré mali na veľtrhu najvyššiu návštevnosť.

Za úspešnú možno považovať aj prezentáciu a predaj našej knižnej produkcie. V stánku č.501 sme počas trvania veľtrhu predali viac ako 600 kníh. Nečakaným „bestsellerom“ sa stala Krátka gramatika slovenčiny, z ktorej pracovníčky literárneho oddelenia O. Mikušová a A. Sigmundová predali 430 výtlačkov. Dobre sa predával aj súbor esejí a rozhovorov Milana Rúfusa, Dejiny slovenskej literatúry, Zlatá kniha Slovenska. Dokumenty slovenskej štátnosti, ako aj naša profilová edícia Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov. Záujem návštevníkov o publikácie, ktoré nenesú pečať vonkajšej príbehovej atraktívnosti, ale prinášajú hodnoty, na ktorých je osnovaná naša národná kultúra, dodáva skutočný zmysel aj takým podujatiam, ako je Bibliotéka.