Trnavský samosprávny kraj

Mesto Senica

Záhorská knižnica Senica

Záhorské osvetové stredisko Senica

Spolok slovenských spisovateľov Bratislava

Spoločnosť Ladislava Novomeského Bratislava

Literárne informačné centrum Bratislava

Národné osvetové centrum Bratislava

 

vyhlasujú

XXII. ročník celoslovenskej autorskej súťaže

LITERÁRNA SENICA LADISLAVA NOVOMESKÉHO 2009

 

1. Podmienky súťaže:

*na súťaži sa môže zúčastniť každý autor, ktorého práce neboli dosiaľ knižne  publikované

*súťaž je tematicky voľná a neanonymná

*každý účastník môže poslať do súťaže najviac 5 poetických, resp. prozaických útvarov v rozsahu maximálne 20 normostrán (30 riadkov po 60 znakov) strojom (počítačom) písaných strán v troch kópiách v slovenskom jazyku

*súťaží sa v literárnych žánroch: poézia, próza, reportáž, cestopis, dramatický útvar a pod.

*súťažná práca musí obsahovať meno, vek autora, bydlisko, u žiakov a študentov aj navštevovanú školu a ročník.

2. Súťažné kategórie

I. kategória Žiaci 5.-9.roč.ZŠ a 8-ročných gymnázií
II. kategória Študenti stredných škôl
III.kategória Študenti vysokých škôl a ostatní dospelí

 

 

 

Uzávierka súťaže je 30. septembra 2009

Práce treba zaslať na adresu:

Záhorská knižnica

Vajanského 28

905 01 Senica

Alena Kulíšková, tel.034/ 6513430

3. Vyhodnotenie súťaže

Súťažné práce posúdi odborná porota, ktorá si vyhradzuje právo pri nedodržaní propozícií práce do súťaže nezaradiť a neudeliť niektorú z cien. Hlavná cena 100 Eur.

 

Vyhodnotenie sa uskutoční 26. novembra 2009.

Súťažné práce budú vrátené autorom, ktorí o to písomne požiadajú.