Literatúra a kravaty

Kravaty pre spisovateľov

Organizátor: Slovenské centrum dizajnu

Partneri

FA STU /Ústav dizajnu/ vedúci projektu Mgr. Art. Mária Šimková
VŠVU/ Ateliér textilnej tvorby v priestore/ vedúca doc. Blanka Cepková,
Ateliér textilného dizajnu/ vedúca doc. Mária Fulková

Ako vznikli kravaty pre spisovateľov.

Slovenské centrum dizajnu oslovil organizátor festivalu Dni slovenskej literatúry, Literárne informačné centrum, aby sa naša inštitúcia zapojila do veľkolepého projektu.

Našim cieľom bolo aj vizuálne spojiť literárnu tvorbu s dizajnérskou. Vyzvali sme k spolupráci dve vysoké školy v Bratislave , VŠVU – Katedru textilnej tvorby a FA STU – Ústav dizajnu. Obe školy zareagovali veľmi ústretovo a pohotovo a zadali svojim študentom krátku a kreatívnu úlohu – vytvoriť kravatu buď ako voľnú autorskú interpretáciu, alebo inšpirovanú spisovateľom, alebo jeho dielom.

Do úlohy sa zapojilo spolu 17 študentiek a študentov a vytvorili 31 kravát a každá je iná, iný koncept, rôzny materiál, použitá technika. Niektoré študentky z VŠVU sa inšpirovali aj konkrétnym literárnym dielom, napríklad: Kruhy v obilí od Petra Rumpliho, Piata loď od Moniky Kompaníkovej a knihou Petra Šuleja – Porno, pop, kultúra, knihou Mareka Vadasa Čierne na čiernom. Niektoré autorky reflektovali pero, ktoré symbolizuje akt písania ako prežitok, niektoré spájali svojou vlastnou technikou text a obraz. Vznikla naozaj inšpiratívna a zaujímavá kolekcia kravát, ktorá bude predstavená dňa 18. 10. 2014 v Starej tržnici.

Zoznam vystavujúcich študentov

FA STU Bratislava
Ďurčová Barbora, 4. roč.
Jakušová Mária, 4. roč.
Novosedliak Marek, 3. roč.
Polák Vladimír, 3. roč.
Szitás Csaba, 3. roč.
Ščípa Marián, 3. roč.
Tóth Adam, 3. roč.

VŠVU Bratislava
Terézia Omastová- ateliér textilného dizajnu, 5. roč.
Tereza Kociánová- ateliér textilného dizajnu, 4. roč.
Lucia Seppová- ateliér text. tvorby v priestore, 2. roč.
Terézia Krnáčová- ateliér text. tvorby v priestore, 2. roč.
Veronika Galášová- ateliér text. tvorby v priestore, 4. roč.
Anna Fričová- ateliér text. tvorby v priestore, 4. roč.
Eva Šrubařová- ateliér text. tvorby v priestore, 4. roč.
Bianka Kukurdíková- ateliér text. tvorby v priestore, 3. roč.
Kristína Šírková- ateliér text. tvorby v priestore, 5. roč.
Jaroslava Frajová- ateliér text. tvorby v priestore, 5. roč.
Kristína Hanulová- ateliér text. tvorby v priestore, 5. roč.