Literárne hádanky

Z dvojice prvých tohtoročných literárnych hádaniek vás viac potrápilo dvojveršie ukrývajúce najznámejšie dielo našej autorky Kláry Jarunkovej Brat mlčanlivého Vlka, ktoré  si vďaka 70 prekladom obľúbili čitatelia takmer na celom svete. Tragický príbeh pilota a spisovateľa Antoine de Saint-Exupéryho v druhom štvorverší bol veľavravnejší, a tak všetci súťažiaci k autorovi správne pripísali aj dielo Malý princ. Jazykovedné diela z vydavateľstva SAV Veda posielame Judite REHOVEJ do Košíc a Kataríne SZIVEKOVEJ do Mužle.

 

Autori sa niekedy dosť natrápia, kým vymyslia pre svoj už hotový text výstižný a zároveň pútavý názov. Významný súčasný slovenský prozaik nazval svoj román, ukrývajúci sa v prvej dnešnej hádanke, krásnou metaforou, ktorá, prirodzene, súvisí s jeho tematickou výstavbou. Metaforicky a inotajne ho zasa vyjadruje hádanka v podobe jednoduchého voľného dvojveršia.

Pri lúštení druhej hádanky budete musieť zájsť hlboko do minulosti, do obdobia antiky, ktorá bola kolískou európskej kultúry. Autor rozsiahleho diela, ktoré je v nej zakódované, si preň zvolil takpovediac priamočiare pomenovanie. Zato samotný text sa len tak hmýri nápaditými obraznými prirovnaniami.

 

I.

100 x 10 rokov má tvor malý

ktorý nás medom obdarúva

II.

Slávny básnik zo starého Ríma

o sexe písal bez zábran.

Učil, ako krásu tela vnímať –

pôžitkár jeden, bonviván.

Rozlúštenie prvej hádanky nebude zrejme čitateľom robiť najmenšie problémy. Pre istotu však predsa len ponúkame ešte jednu pomôcku – k popularite románu prispelo aj jeho filmové spracovanie v réžii Juraja Jakubiska.

K druhej hádanke ešte dodávame tieto informácie: Básnické dielo, o ktorom hovorí, je skutočne plné erotického iskrenia. Jeho autor pochádzal z urodzenej rodiny, takže po štúdiách dostal najprv úradnícke miesto v štátnych službách. Čoskoro sa mu splnil sen, získal si uznanie ako básnik, mohol zanechať prácu a venovať sa len písaniu. Stal sa jedným z najuznávanejších tvorcov. Slávu si však neužíval natrvalo, lebo z neznámych príčin upadol do nemilosti cisára Augusta a musel opustiť Rím nikdy sa tam už nesmel vrátiť. Žil v meste Tomis (dnešná rumunská Konstanca), kde aj zomrel. 

Vymýšľa Igor Hochel

Na vaše riešenia hádaniek, čiže mená autorov (krstné mená a priezviská, v prípade rímskeho básnika všetky tri mená) a názvy diel čakáme do 14. februára. Nezabudnite k správnym odpovediam priložiť kupóny vydavateľstiev Arkus a Slovenské pedagogické nakladateľstvo – ML, ktoré do dnešnej súťaže venovali knižky.