Literárny festival Zlatá margaréta

Vo Viedni sa v dňoch 24. a 25. novembra 2005 uskutoční festival Zlatá margaréta. Texty do neho môžu prihlásiť aj slovenskí autori.

Viedenská štvrť Margareten sa môže pochváliť jedinečnou koncentráciou spisovateľov, básnikov, scenáristov a dramatikov. A práve tu sa začal usporadúvať literárny festival Zlatá margaréta. Organizujú ho viedenské knižnice a literárne dokumentačné stredisko (DomL). Už prvý ročník festivalu sa vyznačoval silnou medzinárodnou účasťou. Organizátori teraz vyhlásili aj jeho druhý ročník.

Príspevky do súťaže možno prihlásiť v rôznych žánroch (poézia, próza) a v pôvodnom jazyku. Organizátori môžu spolupracovať pri prekladoch do nemčiny, ale zároveň privítajú, keď si autori sami zabezpečil preklad. Texty, ktoré pozvaní autori na festivale budú sami čítať, by nemali prekročiť dĺžku desiatich minút.

Festival sa uskutoční 24. a 25. novembra 2005. Víťaza určí odborná porota, jej členmi sú Beppo Beyert, Nika Brettschneider a Armin Baumgartner. Víťaz získa cenu Zlatá margaréta. Príspevky do súťaže treba poslať do 31. októbra. Organizátori prosia zaslať texty poštou alebo e-mailom na adresu: Dokumentationsstelle für ost- und mitteleuropäische Literatur www.doml.at, 1050 Wien, Spengergasse 30-32, Tel./Fax: 0043/1/94 19 358, office@doml.at.