Literárny kvíz

Kolískou básnického smeru symbolizmu je Francúzsko. Zrodil sa v 80. rokoch 19. storočia a formoval sa ako metóda opozičná voči pozitivizmu a naturalizmu. Rozšíril sa do mnohých národných literatúr, u nás sa výrazne prejavil najmä v tvorbe Ivana Kraska. Medzi francúzskych symbolistov sa radia viacerí básnici, ktorí majú u milovníkov poézie po celom svete dodnes zvučné meno: Paul Verlaine, Stéphane Mallarmé, Tristan Corbière, Paul Claudel a ďalší. Za priamych predchodcov symbolizmu, ktorí ovplyvnili jeho vznik, sa pokladajú Charles Baudelaire a Arthur Rimbaud. Jednou z kultových básní symbolizmu a takisto jednou z najznámejších básní svetovej poézie sú Samohlásky, v ktorých jej autor – podľa jeho vlastných slov – „vynašiel farbu samohlások“. Ponúkame vám tento sonet v preklade Vladimíra Reisela:

Samohlásky

 

A čerň, E belosť, I nach, U zeleň , O modrosť – samohlásky,

ja to raz vypoviem, poznám váš pôvod skrytý.

A, čierny živôtik, roj múch sa na ňom sýti

a bzučí nad pachom ukrutným, bez nadsádzky,

 

v zátoni; E, pary a stany na pažiti,

šíp hrdých ľadovcov, králiky, sedmokrásky;

I, purpur, mladá krv, smiech na rtoch hrdej krásky

uprostred roztržky a v kajúcnickom pití;

 

U, kruhy, vlnenie zelených božských morí,

mier pastvín so statkom, mier vrások, ktoré tvorí

záhada alchýmie na čele mudrca;

 

O, hlasná poľnica, záhadná svojím krikom,

šum krídel anjelov a planét mŕtvym tichom:

– O, Omega, lúč očí mieri mi do srdca!

Pravdepodobne už tušíte, kam smeruje naša otázka. Kto je autorom slávnej básne Samohlásky? Ak si to už nepamätáte zo strednej školy, ponúkame vám tri možnosti:

A)    Paul Verlaine,

B)     Arthur Rimbaud,

C)    Charles Baudelaire

                                       Vymýšľa Igor Hochel

Na vaše odpovede s priloženými kupónmi vydavateľstiev SPN – Mladé letá a Vydavateľstvo Slovart, ktoré venovali knižky do dnešnej súťaže, čakáme 21. mája.

Aj náš literárny kvíz v Knižnej revue č. 8 potvrdil, že Malý princ Antoina de Saint-Exupéryho patrí medzi najčítanejšie knihy, všetky odpovede, ktoré sme dostali, boli správne. Líška povie malému princovi, že sa s ním nemôže hrať, pretože nie je skrotená. Knižky z vydavateľstiev Fragment a SPN – Mladé letá posielame Jánovi Brunovi do Michaloviec a Ľudmile Cíchovej do Bratislavy.