Hosťom Jaroslava Rezníka v bratislavskom kníhkupectve Svet knihy bol filozof a historik kultúry Viktor Timura, autor kníh Generácie Všeslávie, Slovienske kontinuá, Ľudstvo a dejiny a monografie Peter Jaroš. Prvá kniha mu vyšla v Tatrane a odborná verejnosť sa domnievala, že meno Viktor Timura je pseudonymom, pretože neverili, že toto dielo mohlo vzniknúť mimo akademických kruhov. Ako povedal doktor Matula, keď sa dozvedel, že je to vojak-výsadkár, utvrdilo ho to v presvedčení, že ide o pseudonym. Mýlil sa. Viktor Timura je skutočne plukovníkom a absolvoval stovku zoskokov s padákom. V publiku boli aj mnohí jeho bývalí kolegovia. K slovu sa dostali aj básnické hriechy mladosti: A nad špičkou lesa / Padák šumí klesá... / Bez ďalších slov / Nechávam sa niesť/ Do prázdnych miest /Na mape pocitov.

-bi-