Lužickí Srbi usporiadali už 27. sviatok svojej poézie (18. – 21. novembra 2005), tentoraz venovaný 120. výročiu narodenia básnika Michala Nawku.

Lužickosrbský literárny sviatok

Už  najmenej tisícsto rokov zápasí o prežitie kedysi mocný národ – Lužickí Srbi. Ešte nedávno ich bolo stotisíc – dnes ich vlastné odhady hovoria o päťdesiatich tisícoch. Napriek tomu si myšlienku na zánik nepripúšťajú a svoj optimizmus čerpajú nielen zo svojej dávnej, ale i zo súčasnej životaschopnosti.

Lužickí Srbi usporiadali už 27. sviatok svojej poézie (18. – 21. novembra), tentoraz venovaný 120. výročiu narodenia básnika Michala Nawku. Štvordňové oslavy, ktoré presiahli z Nemecka aj do Česka a Poľska, moderoval básnik Benedikt Dyrlich, predseda Zväzu lužickosrbských spisovateľov a šéfredaktor denníka Serbske nowiny. Na každom večierku (v Budyšíne, Varnsdorfe, Zgorzelci a na záver aj v Nawkovom rodisku, v Radwore) zazneli Nawkove verše v lužickej srbčine, nemčine, poľštine, češtine – a vďaka nám dvom aj v slovenčine. S hostiteľmi sme si pri tejto príležitosti mohli zaspievať aj slovenské ľudové piesne, každý vo svojej reči – Boleráz, Boleráz i viaceré ďalšie totiž do lužickej srbčiny preložil práve Michal Nawka.

Medzi svoje najväčšie zážitky z tejto cesty rátam aj dve knihy, od ktorých sa teraz neviem odtrhnúť, akoby to boli dva napínavé romány, hoci ide o jazykovedné diela: Helmut Faska Pućnik po hornjoserbšćinje a Pawoł  Völkel Prawopisny słownik hornjoserbskeje rěče. Lužická srbčina – jeden zo štyroch západoslovanských jazykov, rovnocenný poľštine, češtine a slovenčine – je v nich zmapovaná na skvelej vedeckej úrovni. A zaslúži si to – táto reč je totiž bez preháňania jazykovou klenotnicou. Nájdeme v nej zachovaný nielen starosloviensky duál (skloňovanie podvojných podstatných mien, z ktorého sa v slovenčine blysne už len zopár čriepkov – očima, ušima), ale aj takú fajnovosť, akou je osobitná koncovka pre slobodnú ženu (-ec/-ic) a osobitná pre vydatú (-owa/-ina). Kým by tam povedzme nejaká naša Anča Halušková bola slobodná, písala by sa Anča Haluškec. Lužický Srb sa teda už vo chvíli, keď mu žena prezradí svoje meno, dozvedá aj to, ako sa má k nej správať. 

Zážitkom bola aj 131. schadzowanka – impozantné každoročné stretnutie študentov, na ktorom sa predstavili orchestre, spevokoly a kabarety rôznych škôl. V jednej kabaretnej scénke riešili študenti problém lužickosrbského prežitia odletom na Mars. Pointa? Po prílete ich uvítal Marťan s tykadlami – perfektnou nemčinou.

Obava z národného zániku, ktorá dáva horkastú príchuť takémuto žartu, nám nemohla byť cudzia – dobre poznáme túto tému aj zo slovenskej klasickej literatúry. Bodaj by sa aj lužickosrbský príbeh skončil dobre. To znamená: bodaj by sa neskončil.

Ľubomír Feldek

Michal Nawka

Veľa dievčat som už videl

Veľa dievčat som už videl,

mnohé boli mojím snom.

Ale keď som zazrel teba,

zabudol som aj, čí som!

Srdce krv mi prudšie hnalo,

v žilách cítil som jej cval,

horeli mi obe líca,

zrak som z teba nespúšťal.

Prisahal som: Tieto oči

chcem dobyť, aj dobyjem!

Po tých ústach, po tých ústach

až do smrti túžiť chcem!

Každým slovom zrazu nežne

v mojom srdci koreníš!

Nemý som ti vyznal lásku.

Ty si nepočula nič?

Beata Nastickec

miera

študujem amplitúdy

svojej lásky

svojej nenávisti

svojho klbka

zamotaných myšlienok

na svojom tele

na svojich zmysloch

a na tebe

prenocovanie

pot tela vyhorí

takisto moja krv

tie nerozhodné prísahy

navždy

sú o ničom

tento okamih

chce byť

len týmto okamihom

smrť

tú strašne chromú

nohu smrti

vždy spoznávam už

zďaleka

utekám pred ňou 

vysmievam sa jej

len

dokedy...

(V jazykovej spolupráci s Petrom Čačkom

preložil Ľubomír Feldek)