Marenčin v bulharčine

V Bulharskom kultúrnom a informačnom stredisku v Bratislave  slávnostne predstavili preklad básní Alberta Marenčina do bulharčiny Poézia. V bulharskom výbere v redakcii Kirila Kagajského a v preklade Asena Milčeva, sú básne z rozličných období, publikované v samizdatoch i v rôznych domácich a zahraničných časopisoch a knihách. Sú to napospol básne pozbierané na „veľkom smetisku súčasnosti“, ako hovorí autor, ale dozaista básne inšpirujúce a provokujúce. Verím, že rovnako ako doma, budú inšpirovať a provokovať aj bulharského čitateľa. Treba poďakovať ydavateľstvu IK Nov Zlatorog, že medzi mnohými slovenskými básnikmi dokázalo objaviť básnickú osobnosť, akou je Albert Marenčin,  ktorá sa pripomína len svojím písaním, len básničkami, ktoré sú samé radosťou a prinášajú radosť.

-r-