Všetky tri knihy Kataríny Nádaskej ilustroval výtvarník Martin Kellenberger (1957). Spýtali sme sa ho, ako prebiehala ich spolupráca a čo bolo pre neho najväčšou výzvou pri výtvarnom stvárnení tejto témy.

Prvotný podnet prišiel z vydavateľstva Fortuna Libri, ktoré ma v roku 2012 oslovilo s ponukou ilustrovať knihu Slovenský rok. S autorkou som sa osobne stretol iba raz. Najväčšou výzvou pre mňa bolo, že išlo o špecifický typ publikácie. Keď ilustrujem napríklad rozprávkovú alebo dobrodružnú knižku, je to jednoduchšie, lebo už samotný žáner do nej vloží svoje postavičky, rekvizity... Pri knihách Kataríny Nádaskej však text určoval isté limity, pokiaľ môžem ísť s voľnosťou a štylizáciou, keďže niektoré typické prvky tu nesmeli chýbať: vyobrazenie krojov, detaily flóry, fauny, pracovné náradie, reálie slovenského života v minulosti. Na druhej strane zobrazenie nemohlo byť iba polopatistické, čisto popisné. Text je síce koncipovaný ako náučný, no najmä zásluhou redaktorov aj veľmi čítavý, motivuje ľudí, aby v ňom nachádzali sami seba, svoje životné skúsenosti a históriu. Postupne som sa dostával do takejto špecifickej tvorivej atmosféry a predpokladám, že vydavateľstvo aj autorka boli s výsledkom spokojní, keďže mi ponúkli na ilustrovanie ďalšie dve knihy. Titul Čím žila slovenská rodina zniesol aj trochu voľnejšiu linku, ale zasa nie príliš, opäť to bola skúška, kam môžem zájsť s kresbou, maľbou, ornamentom, aby to bolo pestré, no zároveň realistické. V publikácii Čary a veštby som mohol ísť najďalej, pri nej som aj najviac konzultoval postup s vydavateľstvom, lebo som mal náladu úplne prirodzene a spontánne preniknúť ešte hlbšie, až do inotajov vo výtvarnom zobrazení toho, čo skrývajú ľudové pranostiky alebo veštby. Som veľmi rád, že som dostal príležitosť posunúť sa tvorivo aj niekam inam. Rád ilustrujem i rozprávky, do ktorých môžem slobodne zakomponovať všetko, čo chcem, no tieto knihy si vyžadovali výtvarníka, ktorý sa bude vedieť naladiť na spoločnú vlnu s autorom a vyrozprávať príbeh svojím štýlom. Bolo mi naozaj cťou podieľať sa na tvorbe týchto publikácií.