Od 16. do 23. augusta 2009 sa v Banskej Štiavnici uskutoční prvá zo série troch prekladateľských dielní, ktoré organizuje LIC s partnerskou organizáciou Literature Across Frontiers (Wales) s podporou grantu Európskej komisie.

 

Na prekladateľskej dielni sa zúčastnia básnici/prekladatelia z týchto krajín:

 

ALŽÍRSKO

Samira Negrouche sa narodila v roku 1980 v Alžíri, je po francúzsky píšuca poetka a spisovateľka. Vyštudovala medicínu, je činná vo viacerých kultúrnych a literárnych združeniach. Je autorkou niekoľkých zbierok básní, medzi inými V tieni Grenady (A l’ombre de Grenade, 2003),  Dúhov(kov)á (Iridienne, 2005), a spolu s výtvarníkom a básnikom Enanom Burgosom vydala umeleckú knihu Tajná komnata (Cabinet secret, 2007). Prekladá arabskú poéziu, venuje sa experimentálnemu, interdisciplinárnemu písaniu a tvorbe (divadlo, videoart, fotografia, výtvarné umenie). Na jeseň 2009 jej má vyjsť kniha Posledný diabolo vo vydavateľstve chèvrefeuille étoilé a kniha Naliehanie / Odchod v La Passe du Vent.

 

ARMÉNSKO 

Nune Abrahamyan sa narodila v roku 1977 v Jerevane, je prekladateľka beletrie, redaktorka a poetka. Vyštudovala arabčinu v Damasku a na Fakulte východných jazykov na Štátnej univerzite v Jerevane. Absolvovala štúdium na Univerzite Cergy-Pontoise, kde získala Diplôme d’Etudes approfondies v odbore Jazyky, kultúry, civilizácie, s prácou o frankofónnej alžírskej literatúre. Pracovala vo vydavateľstve a od roku 2005 pôsobí ako prekladateľka a korektorka v Arménskej verejnoprávnej televízii. Preložila viacero francúzskych diel do arménčiny (Rasa a dejiny Clauda Lévi-Straussa, O nevýhode narodiť sa od Ciorana) i z arménčiny do francúzštiny (zbierku básní Hovhannesa Grigoryana). Podieľala sa aj na preklade antológie súčasnej arménskej poézie, ktorá vyšla v Marseille v roku 2006. Momentálne prekladá zbierku básní Henrika Edoyana z arménčiny do francúzštiny.

 

BOSNA 

Ibrahim Spahić sa narodil v roku 1952 v Sarajeve. Vyštudoval komparatívnu literatúru a divadelnú vedu. Pracuje ako šéfredaktor, vydavateľ a producent, je riaditeľom Medzinárodného mierového centra (Centre international pour la Paix) a riaditeľom medzinárodného festivalu Sarajevská zima. Je spoluvydavateľom/spoluzostavovateľom časopisu Dijalog a predsedom združenia vydavateľov a kníhkupcov Bosny a Hercegoviny. Je autorom básnických zbierok Znak, Človek z drôtu, Harfa, Sarajevské pavúky a iný hmyz. Je zostavovateľom/vydavateľom monografie 20 rokov festivalu Sarajevská zima, vydavateľom a zostavovateľom viac ako 150 kníh a časopisov zo všetkých oblastí ľudskej tvorivosti. Francúzska republika mu udelila rád Rytiera umení a literatúry. Za svoje úsilie o medzikultúrny dialóg získal množstvo domácich i zahraničných ocenení. Je autorom knihy Parlamentné zhromaždenie Bosny a Hercegoviny.

 

MAĎARSKO

Marcell Szabó  sa narodil v roku 1987 v Szegede, študuje francúzštinu a estetiku (filozofiu umenia) na Univerzite Loránda Eötvösa v Budapešti. Od roku 2005 pravidelne publikuje vo významných maďarských literárnych časopisoch. V rovnakom čase sa stal redaktorom časopisu pre kultúru Puskin utca/Puškinova ulica (oficiálneho časopisu Univerzity Loránda Eötvösa v Budapešti). Preložil texty Mauricea Blanchota a Jeana-Michela Maulpoixa (ten v spolupráci s ďalšími prekladateľmi Maulpoixovej zbierky Príbeh modrej). Venuje sa literárnej kritike súčasnej maďarskej poézie a prózy. V roku 2008 boli jeho básne zaradené do antológie s názvom Telep-antológia a do antológie Szép Versek, ktorá každoročne vychádza pri príležitosti budapeštianskeho Týždňa kníh. Od roku 2005 do 2009 bol členom skupiny Telep, združujúcej jedenásť mladých básnikov, a od roku 2008 skupiny József Attila Kör, združenia mladých maďarských autorov.

 

PORTUGALSKO

Daniel Jonas  sa narodil v roku 1973 v Porte, je básnik a prekladateľ. Vyštudoval literárnu teóriu a v súčasnosti píše doktorandskú prácu. Vydal štyri zbierky básní. Za najnovšiu z nich, Sonótono (Cotovia, 2007) získal cenu PEN za poéziu. Preložil diela viacerých klasikov svetovej literatúry (Waughan, Auden, Pirandello). V roku 2006 vyšiel v jeho preklade Stratený raj Johna Miltona a jeho nový preklad Shakespearovho Kupca benátskeho hrá Teatro Nacional de São João v Porte. Je aj autorom hier pre súbor Teatro Bruto.

 

SLOVENSKO 

Mária Ferenčuhová  sa narodila v roku 1975 v Bratislave, je poetka, prekladateľka, filmová kritička a teoretička. Vyštudovala filmovú dramaturgiu a scenáristiku na Filmovej a televíznej fakulte, v štúdiu pokračovala v odbore Vedy o reči na Ecole des hautes études en sciences sociales v Paríži a na VŠMU v Bratislave, kde získala doktorát z dejín a teórie filmu a kde v súčasnosti aj pôsobí. Do slovenčiny preložila diela viacerých francúzskych autorov, napríklad Stroj videnia Paula Virilia, Metafyziku trubíc Amélie Nothomb, Ravela Jeana Echenoza, Chválu masturbácie Philippa Brenota či Ženy Philippa Sollersa. V roku 2003 debutovala básnickou zbierkou Skryté titulky, v roku 2008 jej vyšla zbierka Princíp neistoty.

 

  

Účastníci dielne vystúpia s výsledkami svojej práce

na osobitnej prezentácii v rámci festivalu poézie CAPALEST v Banskej Štiavnici

vo štvrtok 20. augusta o 17.00

v kaviarni Divná pani.

(im) 

 Leták workshopu vo formáte PDF