Michal Habaj na besede na Prešovskej univerzite

V utorok 26. februára sa v Univerzitnej knižnici Prešovskej univerzity v Prešove konala beseda so zostavovateľom antológie Druhá moderna - Slovenská modernistická próza 1920- 1930 Michalom Habajom, literárnym vedcom a básnikom. Moderovala Marta Součková.

Besedu pripravilo LIC v spolupráci s Inštitútom slovakistiky a mediálnych štúdií Prešovskej univerzity.