Predstavuje jeho riaditeľ Ing. Ľubor Michna, PhD.

Vydavateľstvo Tranoscius , a. s.
Adresa:
TRANOSCIUS a.s.
             Tranovského 1,
             031 80 Liptovský Mikuláš
tel./fax: 044/552 30 70, 044/552 22 06
e-mail: mail@tranoscius.sk
www.tranoscius.sk
Riaditeľ: Ing. Ľubor Michna, PhD.
Vznik: 28. apríl 1898
Zameranie, profilové edície: náboženská a duchovná tvorba, krásna
literatúra, poézia beletria a literatúra pre deti a mládež; periodická
literatúra
Distribučné spoločnosti, ktoré rozširujú tituly vydavateľstva Tranoscius:
-- Predovšetkým vlastná distribúcia a predaj kníh cez vlastné predajne. Ďalej sú
to LB-story; Knižné centrum Žilina, Kredis, Gabriel Doľany a Leto Hnúšťa.
* Koľko titulov ste vydali od založenia vydavateľstva, koľko z nich
predstavujú publikácie slovenských autorov?

– Za 106 rokov svojej existencie Tranoscius vydal vyše 1500 titulov, z toho viac ako polovicu od slovenských autorov.
* Akým počtom titulov ste prispeli na knižný trh roku 2003?

–        V roku 2003 vyšlo v Tranosciu 28 knižných titulov v celkovom náklade vyše 100 000
kníh.

* S akými edičnými zámermi vstupujete do roku 2004? 

– Tranoscius má vo svojom edičnom zámere na rok 2004  tridsaťtri knižných titulov. Najnáročnejšími budú napr. Ilustrovaná Biblia, ďalší diel encyklopédie Evanjelici v
dejinách slovenskej kultúry
, Evanjelické kostoly na Slovensku – anglická
mutácia.
* Ktorý zo svojich titulov pokladáte za najlepší? 

–        Napriek tomu, že takmer každoročne máme v rámci Slovenska ocenených niekoľko knižiek, veľkú radosť máme z vydania Biblie a ešte väčšiu zo záujmu verejnosti o ňu.

* A naopak, ktorý zo svojich titulov pokladáte za vydavateľský omyl?

– Chvalabohu, nedá sa povedať, že sme vydali vlani „prepadák“. Boli knihy, o ktorých
môžeme povedať, že sú viac či menej úspešné na trhu. Vydanie takmer každej knihy na Slovensku je veľké podnikateľské riziko. Toto riziko sa snažíme minimalizovať širokým vydavateľským rozsahom. Veľkú časť našej vydavateľskej činnosti predstavujú periodiká.
* Čo vás najviac trápi na knižnom trhu?

–        V prvom rade nízka kúpyschopnosť širokých vrstiev obyvateľstva. Ďalej malý záujem mládeže o čítanie beletrie.
* Čo by podľa vás  pomohlo slovenskému knižnému trhu?

–        Výchova mladej generácie čítať knižku, cenová prístupnosť knihy, mediálna podpora knižného trhu.

·        Prezradíte svoj nesplnený vydavateľský sen?

–        Mám viac vydavateľských snov. Jeden je vydať knihu od Slováka – nositeľa Nobelovej ceny.
* Aký máte názor na rebríčky bestsellerov?

–        Každé hodnotenie a porovnávanie má svoje za a proti. Ale vo všeobecnosti akceptujem rebríčky bestsellerov.

·        Akú knižku práve čítate?

– Výborne relaxujem pri knihe J. Verna Tajomný ostrov, ktorú opäť čítam a zároveň opäť prežívam príbeh po štyridsiatich piatich rokoch. Rád sa vraciam do mojej chlapčenskej knižnice.