Michal Harpáň na štipendijnom pobyte v Bratislave

Profesor Michal Harpáň z Nového Sadu pripravuje Antológiu slovenskej literárnej vedy, ktorá bude obsahovať výber z tvorby tridsiatich slovenských kritikov a vedcov (F. Miko, A. Popovič, O. Čepan, P. Liba, T. Žilka, P. Zajac, R. Bílik, M. Šútovec., V. Mikula, F. Matejov, P. Michalovič, P. Minár, Ľ. Plesník, S. Rakús, A. Bžoch, P. Matejovič, Z. Rédey, T. Horváth, R. Mikuláš, M. Marcelli, M. Kubealaková a ďal.). Okrem portrétov o autoroch zaradí do antológie rozsiahlu štúdiu o slovenskej literárnej vede od prieniku formálnej metódy a štrukturalizmu (M. Bakoš a iní) cez úskalia literárnej vedy v druhej polovici 20. storočia.