Na čundri s Mariánom Vargom

Pokračovanie projektu LIC_oral history s Dušanom Mitanom.

Spisovateľ Dušan Mitana sa do slovenskej kultúry zapísal nielen svojimi nezabudnuteľnými poviedkami a románmi, ale aj silnými priateľstvami, ktorých sila a význam ďaleko presiahli hranice literatúry. Medzi tie najintenzívnejšie a najpevnejšie patrilo jeho celoživotné priateľstvo s hudobníkom Mariánom Vargom. V pokračovaní projektu LIC_oral history, v ktorom prinášame autentické svedectvá výrazných postáv literárneho života u nás, Dušan Mitana spomína na chvíľu, kedy sa s legendárnym hudobníkom spoznali, aj na ich nekonečné nočné telefonáty.

LIC_Oral history je kolekcia rozhovorov s viac ako tridsiatimi slovenskými autormi. Poskytuje historické, literárne a osobné informácie, podávané ústne jednotlivcami ako subjektmi i objektmi kultúrnych dejín. Kumuluje tak generačnú aj medzigeneračnú skúsenosť ako ustavičnú cirkuláciu zážitkov, nálad, procesov tvorby a jej reflexie. Jedinečné postoje sú prezentované osobitým jazykom a vnútornými svetmi, ktoré sa v ňom zrkadlia.

Sprievodné slovo číta Tereza Siman.

© Literárne informačné centrum, Daviel Hevier, Daniel Hevier ml.