Na Grösslingovej ulici v Bratislave je pamätná tabuľa Jána Stanislava

Pri príležitosti 100. výročia narodenia Jána Stanislava (nar. 12. 12. 1904) odhalili na Grösslingovej ulici 23 v Bratislave predstavitelia Matice slovenskej, vedeckej a kultúrnej obce a vnučka Jána Stanislava Denisa Stanislavová pamätnú tabuľu tomuto významnému jazykovedcovi.

Slávnostný akt sa uskutočnil 9. decembra o 15.00 hod., po ňom o 16.00 hod. nasledovala inaugurácia diela J. Stanislava: Slovenský juh v stredoveku II  s mapovými prílohami (vydalo  Literárne informačné centrum) v priestoroch Klubu slovenských spisovateľov na Laurinskej ulici v Bratislave.

Podujatie pripravili Matica slovenská, Krajanské múzeum Matice slovenskej, Dom Matice slovenskej, Literárne informačné centrum a Slavistický kabinet SAV v Bratislave.

 

Pamätnú tabuľu slovenskému jazykovedcovi Jánovi Stanislavovi umiestnenú na dome na Grosslingovej ulici č. 23 v Bratislave, v ktorom sídli Matica slovenská, slávnostne odhalili (foto 2 sprava) Denisa Stanislavová, vnučka Jána Stanislava, Jozef Markuš, predseda Matice slovenskej a profesor Ján Doruľa, riaditeľ Slavistického kabinetu SAV.

Účastníci slávnostného aktu odhalenia na záver zaspievali hymnickú pieseň Kto za pravdu horí (foto 1 zľava) Denisa Stanislavová, Jozef Markuš, Stanislav Bajaník a ďalší účastníci.

V Klube slovenských spisovateľov pokračovalo podujatie slávnostnou inauguráciou druhého zväzku diela Jána Stanislava Slovenský juh v stredoveku II s mapovými prílohami, ktorú vydalo Literárne informačné centrum. Podujatie moderoval  Anton Baláž (stojaci); na snímke 4 zľava: profesor Pavol Žigo z Filozofickej fakulty UK, Alexander Halvoník, riaditeľ LIC, vpravo Anna Sigmundová a Anna Šikulová, pracovníčky LIC.

Foto: Ľubica Suballyová