Na modrom Dunaji

V Rakúskom kultúrnom fóre v Bratislave sa uskutočnilo predstavenie publikácie Z Prešporku do Soľnohradu – Strednou Európou proti prúdu času, ktorej autormi sú Robert Hofrichter Peter Janoviček.

Keď autori zháňali vydavateľa pre svoje dielo, viac šťastia mali na rakúskej strane Dunaja. Napriek tomu, že sú Slováci, knižka najskôr vyšla v Rakúsku v roku 2014. Až po štyroch rokoch si našla cestu aj k slovenskému čitateľovi.

Bohato ilustrovaná publikácia vyšla vo vydavateľstve Slovart v rozšírenom vydaní a snaží sa čitateľom priblížiť dejiny bývalého Rakúsko-Uhorska, konkrétne oblasti medzi Bratislavou a Salzburgom. Cieľom knihy je prispieť k lepšiemu poznaniu tohto regiónu a, ako autori zdôraznili, poukázať na nezmyselnosť nacionalizmu ako prekonanej ideológie, ktorá nepriniesla nič dobré. Hofrichter a Janoviček sa zameriavajú na problematiku spolunažívania mnohých národov, ktoré žili práve v tejto oblasti. Snažili sa nájsť rôzne zaujímavosti, aby kniha nepôsobila suchopárne. Tiež dúfajú, že ich publikácia prispeje k lepšiemu porozumeniu našich rakúskych susedov.

Čitatelia si v nej môžu prečítať nielen o histórii tohto regiónu, ale súčasťou publikácie Z Prešporku do Soľnohradu sú aj rozhovory s rôznymi osobnosťami strednej Európy, ako napríklad Milan Lasica alebo profesor Friedrich Gottas, ktoré tento titul dopĺňajú.

Na predstavovaní knihy sa okrem autorov zúčastnili rakúsky veľvyslanec J. E. Helfried Carl, Magda Vášáryová, ktorá napísala predslov k slovenskému vydaniu, a doc. Vladimír Ferák, ktorý pomáhal pri vzniku knihy ako konzultant.

Akcia prebiehala formou voľnej diskusie, počas ktorej sa diváci mohli dozvedieť niečo o obsahu prezentovaného diela. Nakoniec knihu uviedla do života Magda Vášáryová vreckom pravej rakúskej čokolády.