Už dvadsať rokov vychádza Knižná revue? Veru áno. Za ten čas priniesla množstvo informácií, recenzií, článkov, odporúčaní a všetkého užitočného pre čitateľov, ľudí, ktorí majú záujem o knižky a kupujú ich. Revue sprostredkovala aj kontakty so zahraničím, propagovala slovenských literátov a kultúru. Je to zvláštny časopis, je v ňom akési aj tvorivé ticho, sústredenie, nazretie do sveta kníh, kde nám býva vždy lepšie.Vyšlo mi už dosť veľa básnických kníh, ale pokračujem v písaní. Je to súčasť môjho života, asi to patrí k nemu. Napíšem na papier rad slov, a potom pozerám, ktoré sa pohne, aby rozvinulo príbeh slov do básne. Možno mi téma splynie s pointou, možno sa minú. A možno na konci básne príde vyhýbavá odpoveď. Pokračujem v lúštení, možno v lúštení sveta.Vychádza u nás dosť kníh, vo verejnom živote však nemajú dostatočný ohlas. Knihy by mali ľudí oslovovať a pripomínať im ich vlastný osud. Možno raz aj tak bude.