Najbližšia uzávierka SLOLIA je 31. októbra

Pripomíname vydavateľom, aby žiadosti o dotáciu na vydanie diel v preklade zasielali najneskôr do 31. októbra 2022.

Termíny uzávierok grantového programu SLOLIA sú 31. január, 30. apríl, 31. júl a 31. október. Keďže už začal október, dávame vám do pozornosti najbližší termín uzávierky prijímania žiadostí.Na tomto odkaze nájdete formulár žiadosti o dotáciu.  

O výsledkoch rozhodne 5-členná odborná komisia. Výsledky zverejníme na začiatku decembra 2022.

Grantový systém SLOLIA založilo v roku 1996 Literárne informačné centrum. Hlavným cieľom dotačného systému je podporovať vydávanie prekladov slovenskej literatúry v zahraničí. Zoznam kníh, ktoré vyšli s podporou SLOLIA, nájdete na tomto odkaze.