BIBIANA - medzinárodný dom umenia pre deti je hlavným usporiadateľom súťaže        

                         Najkrajšie knihy Slovenska 2007.

Súťaž organizujeme spolu s Ministerstvom kultúry SR, Ministerstvom školstva SR, Slovenskou národnou knižnicou a Zväzom polygrafie na Slovensku.

V súťaži sa hodnotí výtvarná a grafická stránka kníh, ako aj úroveň ich polygrafického spracovania. Knihy z produkcie roku 2007 môžete prihlásiť

do súťaže, ak pošlete do 31.1.2008 bezchybný výtlačok knihy spolu s kompletne vyplnenou prihláškou na adresu: BIBIANA                                  

                                                       Panská 41

                                                       815 39 Bratislava

s označením súťaže NKS 2007.

Prihlášku a štatút nájdete na internetovej stránke BIBIANY (www.bibiana.sk) alebo Vám ju Sekretariát NKS pošle na požiadanie – kontakt: E. Cíferská, tel.: 54 41 84 88, fax: 54 43 53 66, e-mail: ciferska@bibiana.sk

Po termíne uzávierky súťaže sekretariát knihy neprijíma (rozhodujúci je dátum

poštovej pečiatky).