Najpredávanejšie knihy

Zuzana Juhásová, Kníhkupectvo Z. J. , Námestie slobody - Centrum,  066 01 Humenné, Tel.  057/7757138

1. P. Coelho: Alchymista – Sofa

2. E. L‘. Homme: Hviezdna kniha 2 – Pán Ša – Perfekt

3. D. Brown: Digitálna pevnosť – Vydavateľstvo Slovart

4. M. Baloghová. Čary lásky –  Slovenský spisovateľ

5. J. Featherová: Bozk – Slovenský spisovateľ

Slovenské:

1.  M. Hamzová: Vôňa karameliek – Motýľ

2. I. Dostálová Angličtina pre samoukov – Belimex

3. K. Gillerová: Dotkni sa ma láska – Slovenský spisovateľ

Miluša Farková, Kníhkupectvo Veda, Štefánikova 3, Bratislava, tel. 02/52498095

1. Encyclopaedia Beliana 4 – Slovenský encyklopedický ústav SAV

2. Synonymický slovník – Veda

3. Krátky slovník slovenského jazyka – Veda

4.  E. Krekovič – E. Mannová – E. Krekovičová: Mýty naše slovenské – AEP

5. Pravidlá slovenského pravopisu  – Veda

6. Večne živé latinské výpovede a citáty – Veda