Najpredávanejšie knihy na Bibliotéke 2005

Knižný klub Legenda

1. C. C. Lewis: Kroniky Narnie. Čarodejnékov synovec – Vydavateľstvo Slovart

2. S. Newman: Skutočná história v pozadí Da Vinciho kódu – eastone books

3. R. Stoličná: Slovenský roka – Matica slovenská

4. H. Hesse : Stepný vlk – Slovenský spisovateľ

5. K. Krčmár: Kirigami – Kotzig Publishing

Vydavateľstvo Veda

1. Ecyclopaedia Beliana – Veda

2. Pravidlá slovenského pravopisu – Veda

3. Krátky slovník slovenského jazyka – Veda

4.  J. Steinhübel: Nitrianske kniežatstvo – Veda

5. R. Stoličná: Kuchyňa našich predkov – Veda

Vydavateľstvo Perfekt

1. Encyklopédia starovekého sveta – Perfekt

2. Riekanky.Hádanky. Vyčítanky – Perfekt

3. Konštantín Filozof: Proglas – Perfekt

4. R. Dickinsová – M. Griffithová: Spoznávame umenie – Perfekt

5. V. Plachá– J. Hlavicová: Devín – Perfekt

Vydavateľstvo Fantázia

A. Sapkowski: Boží bojovníci – Vydavateľstvo Slovart

T. Pratchett. Výtvarné umění Zeměplochy – Talpress

S. Lukjaněnko: Šerá hlídka – Triton

M. P. Jolin: .Harry Trottel a ta jemná tenata – CZ Books

Sandman: Údolí mlh

SPN – Mladé letá

1. Slovník cudzích slov – SPN– Mladé letá

2. Password – SPN– Mladé letá

3. T. Bulfinch: Najkrajšie antické báje

4. D. Burnie: Kráľovstvo života – SPN– Mladé letá

5. S. Pickardová: Britská civilizácia – SPN– Mladé letá