Na pôde Knižnice Prešovskej univerzity sme 6. marca prezentovali dve novinky z vydavateľstva Literárneho informačného centra. V prvej debate so študentmi histórie predstavil PHDr. Michal Bada v rozhovore s Petrom Turčíkom publikáciu Slovenské dejiny II, ktorá uzatvára päťdielny cyklus o histórii na našom území a ktorá analyzuje roky 1526 až 1780. Debata sa však v mnohých bodoch dotýkala súčasnosti, najmä pri otázkach dokazovania tvrdení a overovania zdrojov.

Profesorka Marta Součková potom privítala literárnu vedkyňu Zoru Pruškovú, s ktorou sa rozprávala o jej knihe Ako si porozumieť s literatúrou. Obe potom vyspovedali spisovateľa a scenáristu Richarda Pupalu, čerstvého finalistu Ceny Jána Johanidesa.

Foto: Inštitút slovakistiky a mediálnych štúdií Prešovskej univerzity a archív LIC.