O Beňovskom v Berlíne

Čo spája známeho cestovateľa a dobrodruha Mórica Beňovského (1746 – 1786) s Nemeckom? Odpovede na túto otázku zaujímavo naplnili literárny večer v Slovenskom inštitúte v Berlíne (23. septembra). Okrem dvojzväzkového diela Móric August Beňovský – Pamäti a cesty, ktoré písal rodák z Vrbového pôvodne po francúzsky, ale prvýkrát vyšli až štyri roky po jeho smrti v anglickom preklade v Londýne (1790) a v slovenčine kompletne až roku 2006 vďaka vydavateľstvu Lúč, priblížili jeho osudy početnému berlínskemu publiku aj krátke ukážky z televízneho seriálu Vivat Beňovský a z hry nemeckého dramatika Augusta von Kotzebueho Gróf Beňovský alebo Sprisahanie na Kamčatke. Hra mala premiéru v Hamburgu roku 1794, za krátky čas ju preložili do angličtiny, holandčiny, taliančiny, poľštiny, maďarčiny a češtiny, na Slovensku ju hrávali ochotníci. Práve táto hra inšpirovala riaditeľa Slovenského inštitútu v Berlíne Martina Sarvaša a slovenskú herečku Martu Lachovú žijúcu v Nemecku, aby scénickým čítaním z nej priblížili nielen Beňovského, ale aj jej autora Kotzebueho. Na podujatie prizvali vedúceho redakcie dokumentu Berlínskeho rozhlasu Roberta Matejku, aby nemeckým poslucháčom objavil ich dramatika. Hoci Kotzebue napísal vyše 220 hier, dnes je v Nemecku už takmer zabudnutý, jeho meno poznajú len teatrológovia. Pričom jeho súčasníci Goethe a Schiller si jeho tvorbu vážili   a jeho hry použil ako libretá pre svoje opery aj Salieri. Epizódy z jeho hry o Beňovskom priblížila sviežim interpretačným výkonom Marta Lachová. Publicista Ján Bábik porozprával o tvorbe M. Beňovského a zaujímavosti z jeho života.

–r–