O Potopených dušiach

Pokračovanie projektu LIC_oral history s Andreou Bokníkovou. 

Jednou z literárnych udalostí roka 2017 na Slovensku bolo nepochybne vydanie antológie Potopené duše. Zostavovateľka tejto pozoruhodnej publikácie, literárna historička Andrea Bokníková, v nej odkryla životné osudy a najmä verše dvanástich málo známych slovenských poetiek, pôsobiacich predovšetkým v 30-tych a 40-tych rokoch 20. storočia. V čase nahrávania projektu LIC_oral history sa nápad na antológiu ešte len kreoval, no už v tomto zázname cítiť fasciáciu zostavovateľky básnickou tvorbou zabudnutých autoriek. 

LIC_Oral history je kolekcia rozhovorov s viac ako tridsiatimi slovenskými autormi. Poskytuje historické, literárne a osobné informácie, podávané ústne jednotlivcami ako subjektmi i objektmi kultúrnych dejín. Kumuluje tak generačnú aj medzigeneračnú skúsenosť ako ustavičnú cirkuláciu zážitkov, nálad, procesov tvorby a jej reflexie. Jedinečné postoje sú prezentované osobitým jazykom a vnútornými svetmi, ktoré sa v ňom zrkadlia.

Sprievodné slovo číta Tereza Siman.

© Literárne informačné centrum, Daviel Hevier, Daniel Hevier ml.