Rovnako ako príťažlivá hrdinka Carrie z  megaúspešného amerického televízneho seriálu Sex v meste aj hrdinka románu Zalej Františka, miláčik (Vydavateľstvo Slovart) je redaktorkou lifestylového časopisu, patrí do strednej triedy, užíva si život single a  čaká, koho jej život priveje do cesty… Obe teda, aj keď na iných pologuliach, reprezentujú typ emancipovanej mladej ženy, hrdo kráčajúcej k strednému veku. Ak by sme hľadali rozdiely medzi životnými peripetiami Carry a našej hrdinky, ktorej autorka Sandra Grüner Miškolciová nedala meno, bolo by ich veľa, no hľadanie lásky je všade rovnaké. Hrdinky hľadajú odpoveď na otázku, ktorú asi najpresnejšie v  slovenskej literatúre definovala Božena Slančíková-Timrava tou bazálnou dilemou v  novele Za koho ísť? už roku 1893  hneď prvými vetami: Vlastne môj úmysel je: lapiť dajedného dedinčana, keďže sa mi v  meste nepodarilo dostať sa pod čepiec napriek kope záletníkov. Už potratila som všetku trpezlivosť, majúc dvadsaťpäť rokov, vrhám sa tedy na túto poslednú nádej zúfale. Celou silou.“ Román Zalej Františka, miláčik sa zaoberá podobnou problematikou. „Pretože vždy od rodičov počúvala, ako si jej šikovná sestra našla dokonalého doktora. Dokonalý je v tomto prípade, pochopiteľne, synonymum bohatého. Zatiaľ čo ona je stará dievka, neschopná si nájsť niekoho normálneho. Čo sa fajn počúva v dvadsiatich siedmich rokoch. Na rozdiel od Timraviných hrdiniek protagonistky románu Sandry Grüner Miškolciovej podstatne viac pijú alkohol, fajčia a  stýkajú sa s  homosexuálnymi mužmi. Majú vlastné autá a je pre nich samozrejmosť obedovať v reštauráciách, či noci prežiť v baroch. Ako jednu z večných otázok spracovala autorka vzťah medzi matkou a  dcérou. Hlavná hrdinka s  matkou bojuje, je vo fáze vzdoru, aj ako dospelá dcéra si vymedzuje svoj vlastný životný priestor. Bolo by zaujímavé sledovať po rokoch tento postoj… Možno sa to dozvieme v románe Zalej Františka, miláčik II., na čo som úprimne zvedavá… Čo zostáva po rebélii zoči-voči starobe?

Autorka nemá ambíciu vzťahy analyzovať, len ich opisuje, nekladie otázky, definuje. Na niektorých miestach je jej písanie vnímavé a zachádza nad rámec populárnej literatúry.