Peter Krištúfek sa predstavil v Regensburgu

Decembrové literárne podujatie na univerzite v Regensburgu, ktoré pripravilo Literárne informačné centrum a za nemeckú stranu ho zabezpečovali Prof. Walter Koschmal z inštitútu slavistiky a Mgr. Ľudmila Horká, lektorka slovenského jazyka, sa uskutočnilo 3. 12. 2013. Témou bola súčasná slovenská literatúra, reprezentovaná aj „živým autorom“ a jeho tvorbou, rovnako ako dvojjazyčné antológie Die schöne, kalte Freiheit Den Spiegel bewegen. Na úvod vystúpil s príhovorom Prof. Dr. Walter Koschmal, ktorý vysoko ocenil, že slovenská literatúra sa v nemeckom jazykovom priestore prezentuje v krátkom čase knižne až dvoma reprezentačnými antológiami so zhrňujúcimi doslovmi, čím sa nemôže pochváliť nijaká zo slovanských literatúr. Potom odovzdal slovo Dr. Daniele Humajovej, aby načrtla situáciu v súčasnej slovenskej próze a uviedla Petra Krištúfka ako hlavného hosťa. Formou rozhovoru tlmočeného do nemčiny sa autor predstavil publiku, priblížili svoje umelecké začiatky, aj dvojdomosť literárneho a kinematografického pôsobenia, pričom kládol dôraz na posledné dve knihy – Dom hluchého Atlas zabúdania. Nakoniec prišla k slovu aj antológia Die schöne, kalte Freiheit, v ktorej je uverejnená Krištúfkova poviedka Talent v preklade Mirka Kraetscha. Autor prečítal úvodné odseky po slovensky a potom pokračovala poetka Anja Utler s prednesom celej poviedky v nemčine. Nemecké publikum bolo veľmi pozorné a po premietnutí ukážky z filmu Viditeľný svet – keď účastníci dostali priestor na otázky, zarezonovala predovšetkým téma násilia, ktorého reflexia je prítomná v zmienenej poviedke aj vo filme. Okrem toho sa poslucháči zaujímali aj o zdroje inšpirácie autorovej tvorby a upozornili na niektoré paralely Grassovho Môjho storočia Atlasom zabúdania, porovnávali spracovanie témy u Petra Esterházyho a u Petra Krištúfka, a podobne. V závere večera prebehla neformálna diskusia s niektorými účastníkmi, slavistami, lektormi z Maďarska, Poľska, Chorvátska a s prekladateľmi, ktorí sa zaujímali aj o špecifické prekladateľské problémy a mali k dispozícii okrem kníh autora aj aktuálne číslo Slovak Literary review/Revue der slowakischen Literatur.