Pokrstili spomienkovú knižku na Janka Blahu

 

V Dome kultúry Zrkadlový háj v Bratislave-Petržalke (11. novembra) uviedli predstavenie s názvom 5 x S, na ktorom pokrstili knihu Janko Blaho v spomienkach – smutno-smiešne (s)povedačky spolovice Skaličanky jubilujúcej autorky, tanečnej choreografky, pedagogičky, speváčky ľudových piesní i rozprávačky Heleny JURASOVOVEJ (nar. 1933 v Bratislave). Pred 40 rokmi založila detský folklórny súbor Vienok, dnes je jeho riaditeľkou a okrem tvorby tanečných choreografií vyučuje prípravkárov. Súčasťou objemnej publikácie je CD Zaspievaj sláviček s ľudovými piesňami, opernými áriami a hovoreným slovom od viacerých žijúcich i nežijúcich interpretov. V dvojhodinovom programe, ktorý zostavili Dana Blahová, umelecká a organizačná vedúca DFS Vienok, a jej dcéra Jana Blahová, pedagogička súboru, sa okrem súčasných vienkarov (je ich okolo 100) a spevu J. Blaha zo zvukového archívu predstavili sólovo ako speváčky pravnučky skalického rodáka J. Blaha Barbora Blahová a Linda Móroczová. Okrem rodinných príslušníkov rodiny Blahovcov v programe vystúpili Ľudová hudba bratov Wimmerovcov, ĽH Skaličan a dva tanečné páry FS Skaličan, Nikoleta Stehlíková, sólistka baletu SND (bývalá vienkarka) v úlohe Umierajúcej labute, Peter Živner (tiež bývalý vienkar) so svojou folklórnou skupinou Čarovné ostrohy v tanci zo Zemplína, ale aj herečka Mária Kráľovičová, s ktorou H. Jurasovová a niekoľko detí z Vienku účinkuje v záhoráckej verzii Ženského zákona v Činohre SND, a tanečný choreograf a pedagóg na VŠMU Ján Blaho. Na stretnutie s operným spevákom a zberateľom ľudových piesní na Záhorí, nár. um. J. Blahom zaspomínali prostredníctvom listu operní speváci Ondrej Malachovský a Štefánia Hulmanová, naživo František Livora (Gabriela Beňačková, ktorá bola žiačkou J. Blaha, mala autonehodu, takže sa nedostavila). Pochopiteľne, že vystúpila aj Helena Jurasovová. Krstnými rodičmi knižky aj cedečka sa stali Mária Kráľovičová, Peter Michalovič, um. vedúci a primáš ĽH Skaličan, a najštedrejší sponzor Jaroslav Duroška.

–ona–