V Univerzitnej knižnici v Bratislave sa 20. apríla konali dve podujatia. V budove na Klariskej v rámci cyklu Slovo ku knihe moderoval Ladislav HOHOŠ z Futurologickej spoločnosti na Slovensku vystúpenie sociológa a teoretika modernej fantastiky Ondreja HERCA. Hovoril o svojej knihe Dobre organizovaný netvor (Literárne informačné centrum 2010), predstavil literárne a filmové materiály z hľadiska populárnej aj umeleckej fantastiky.

V prednáškovej sále na Ventúrskej predstavili pracovníci Historického ústavu SAV výsledky úsilia kolektívu archivárov a historikov, ktorí s pod vedením Martina ŠTEFÁNIKA a Jána LUKAČKU pracovali dejiny 47 mestských lokalít na našom území. Z ich úsilia vzišla vynikajúca knižná publikácia Lexikón stredovekých miest na Slovensku (Prodama 2010).