Rakúšan Manfred Chobot (1947) sa najnovšie prihlásil rozsiahlou poviedkou Deň sa začína v noci (Der Tag beginnt in der Nacht, vyd. Sonderzahl). Text je záznamom vlastných i cudzích snov, ktoré sa zlievajú do jedného. Nelogický sen je však podriadený princípu literatúry, takže tok slov plynie regulovane. Je voľne rozdelený do troch kapitol, v ktorých sa sníva v noci aj cez deň a  snívané akoby sa komentovalo na pomedzí spánku a  bdenia. Dômyselne koncipovaná kniha prezrádza autorovo básnické ustrojenie, ktorého základným poznávacím znamením je zmysel pre humor a absurditu.